De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgradar 2017

Kwartaal 4

Het afgelopen jaar 2017 was een absoluut topjaar voor de economie in Limburg. Alle 10 indicatoren die in deze Limburgradar geanalyseerd worden, lieten in 2017 een verbetering optekenen t.o.v. 2016. Globaal doet Limburg het bovendien beter dan Vlaanderen aangezien Limburg slechts op één indicator (tijdelijke werkloosheid) minder goed scoort dan Vlaanderen. Ook de resultaten voor het 4de kwartaal van 2017 ogen fraai, met als enige smet een daling van het aantal starters en een toename van het aantal faillissementen.

 • De VDAB ontving in 2017 in Limburg in totaal 28.193 vacatures, een absoluut record en een stijging met 17,8 % t.o.v. 2016. Dat hoge aantal resulteerde ook in een sterke toename van het aantal openstaande vacatures (+ 30,5 % op jaarbasis, de best presterende indicator in de Limburgradar voor 2017). Een groot aantal openstaande vacatures wijst op een gunstige economische conjunctuur. Tegelijkertijd dook de Limburgse werkloosheidsgraad sinds september 2017 maandelijks onder de Vlaamse werkloosheidsgraad, wat gerust historisch genoemd mag worden. In 2017 was gemiddeld 7,1%  van de beroepsbevolking (18-65 jaar) in Limburg geregistreerd als niet-werkende werkzoekende, het laagste jaargemiddelde sinds 2008.
 • Recordaantal starters en laagste aantal faillissementen sinds 2008 (ondanks mindere prestaties in 4de kwartaal)
  Een recordaantal van 7.463 ondernemingen zagen in 2017 in Limburg het levenslicht. 600 Limburgse ondernemingen gingen in hetzelfde jaar failliet, het laagste aantal sinds 2008. Knappe resultaten die enigszins getemperd worden door de resultaten van het 4de kwartaal van 2017, waarin het aantal starters afneemt (- 2,9 %) en het aantal faillissementen toeneemt (+ 10,7 %) in vergelijking met het 4de kwartaal van 2016. Het zijn daarmee meteen de enige twee indicatoren die zich niet weten te verbeteren in de Limburgradar voor het 4de kwartaal van 2017. Op jaarbasis blijft de evolutie uiteraard wel gunstig.

  Vooral wat betreft export en investeringen scoorden de Limburgse bedrijven het afgelopen jaar opmerkelijk beter dan hun Vlaamse collega’s. T.o.v. 2016 steeg het investeringsbedrag van de Limburgse bedrijven in 2017 met 12,5 % (Vlaanderen: + 3,3 %) en de export met 9,0 % (Vlaanderen: + 4,7 %). De omzetstijging in Limburg (+ 5,7 %) en Vlaanderen (+ 5,2%) lag dichter bij elkaar.


Lees de Limburgradar 2017 (kwartaal 4) in pdf-formaat

Kwartaal 3

De Limburgse economie blijft ook in het 3de kwartaal van 2017 uitzonderlijk goed presteren. Dat blijkt uit deze editie van de Limburgradar, waarin 9 van de 10 opgenomen indicatoren beter scoren dan in het 3e kwartaal van 2016.

 • Er is een lichte terugval van het aantal ontvangen vacatures, maar op jaarbasis kent deze indicator nog steeds een sterke stijging.
 • Voorts levert de Limburgse economie volgende knappe prestaties: sterke toename investeringen van Limburgse bedrijven. De Limburgse bedrijven investeerden in het 3de kwartaal van 2017 massaal in hun werking en infrastructuur. Met een stijging van het totale investeringsbedrag met liefst 18,4 % t.o.v. het 3de kwartaal van 2016, is de Limburgse toename significant groter dan die in Vlaanderen (+ 3,6 %). Ook wanneer de eerste drie kwartalen van 2017 gecumuleerd worden en vergeleken worden met dezelfde periode in 2016, laat Limburg een beduidend sterkere stijging van de investeringen optekenen in vergelijking met Vlaanderen (+ 12,4 % t.o.v. + 3,6 %).
 • Limburgse bedrijven vinden terug de weg naar het buitenland
  Na een eerder tegenvallend exportjaar 2016, lijken de Limburgse bedrijven weer cadans te vinden en af te stevenen op een topjaar betreffende de uitvoer. In navolging van de eerste twee kwartalen van 2017 stijgt de export vanuit Limburg immers ook in het 3de kwartaal van 2017 sterk in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar voordien (+ 9,6 %; Vlaanderen: + 4,2 %).
 • De toegenomen export heeft ook een positieve invloed op de globale omzet van de Limburgse bedrijven. Die steeg tussen januari en september 2017 met 5,3 % t.o.v. dezelfde maanden in 2016 (Vlaanderen: + 5,5 %).
 • Na een kleine terugval in het 2de kwartaal is het aantal starters in Limburg in het 3de kwartaal van 2017 opnieuw spectaculair toegenomen (+ 19,7 % t.o.v. 3de kwartaal 2016; Vlaanderen: + 6,8 %). De reeds drie jaren durende stijging van het aantal starters in Limburg lijkt daarmee hernomen te zijn. Tegelijkertijd wijst de sterke daling van het aantal faillissementen erop dat steeds meer ondernemers met succes hun onderneming uitbouwen. In het 3de kwartaal van 2017 gingen immers 14,4 % minder Limburgse ondernemingen failliet (Vlaanderen: - 8,3 %). Niet alleen zorgt de toename van het aantal starters voor een vernieuwing van het economisch DNA, het zorgt samen met een dalend aantal faillissementen ook voor een uitbreiding van dat DNA.

Lees de Limburgradar 2017 (kwartaal 3) in pdf-formaat.

Kwartaal 2

De Limburgradar met de resultaten van de economische prestaties van Limburg in het 2de kwartaal van 2017 oogt bijzonder fraai. 9 van de 13 indicatoren scoren beter dan in het 2de kwartaal van 2016.

 • Limburg presteert bovendien globaal beter dan Vlaanderen. Daarmee vertoont 2017 voorlopig hetzelfde positieve beeld als 2015 en 2016.
 • Dat het goed gaat met de Limburgse economie, blijkt o.a. uit de sterk dalende tijdelijke werkloosheid. In het 2de kwartaal van 2017 daalde de tijdelijke werkloosheid in Limburg met 26,8 % t.o.v. het 2de kwartaal van 2016. Over een langere periode gemeten blijkt zelfs dat in onze provincie de tijdelijke werkloosheid in augustus 2017 haar laagste peil bereikt sinds augustus 2000, ofwel het laagste peil van de 21ste eeuw.
  Voor het eerst sinds de VDAB statistieken bijhoudt over de werkloosheid in Vlaanderen (1989), lag in juni j.l. de werkloosheidsgraad in Limburg lager dan in Vlaanderen. Een unieke prestatie die in september j.l. nog eens overgedaan werd. In september 2017 is nog 7,12 % van de Limburgse beroepsbevolking geregistreerd als niet-werkende werkzoekende, in Vlaanderen is dat 7,14 %.
 • Tegenover de dalende werkloosheid staat een stijgende loontrekkende tewerkstelling. In het 2de kwartaal van 2017 werd zelfs een nieuwe mijlpaal bereikt: volgens de snelle ramingen van de RSZ zijn er immers voor het eerst meer dan 300.000 loontrekkende Limburgers aangegeven bij de RSZ.
 • Sinds begin 2014 nam het aantal starters kwartaal na kwartaal toe ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien, tot het recordaantal in 2016. Voor het eerst in meer dan 3 jaar is dat in het 2de kwartaal van 2017 niet meer het geval. T.o.v. het 2de kwartaal van 2016 daalt het aantal starters in Limburg met 6,3 % (Vlaanderen daalt met 11,3 %). Positief is wel dat het aantal faillissementen tegelijkertijd in Limburg daalt met 12,6 % (Vlaanderen daalt met 6,7 %). Ook op semestriële basis (1ste jaarhelft 2017 vs. 1ste jaarhelft 2016) doet Limburg het beter dan Vlaanderen. Het aantal starters stijgt in Limburg (+ 1,5 %) en daalt in Vlaanderen (- 1,8 %) en het aantal faillissementen daalt in Limburg (- 6,9 %) en blijft stabiel in Vlaanderen (- 0,1 %).

Lees de Limburgradar 2017 (kwartaal 2) in pdf-formaat.

Kwartaal 1

Met een positieve evolutie voor 10 van de 13 indicatoren in de Limburgradar van het 1e kwartaal van 2017, is de Limburgse economie het jaar 2017 sterk begonnen. Enkel de bouwvergunningen kennen een terugval. Met slechts 3 indicatoren waarop Limburg vergeleken met Vlaanderen minder goed scoort, presteert Limburg globaal beter dan Vlaanderen.

 • De sterke toename van het aantal vacatures in de Limburgse bedrijven in 2016 houdt ook aan in het 1ste kwartaal van 2017. De VDAB ontving liefst 36 % meer vacatures dan in het 1ste kwartaal van 2016. Hierdoor nam het aantal loontrekkenden in Limburg toe met 1,5 %, de hoogste toename sinds de lancering van de Limburgradar medio 2013. De werkloosheid blijft verder dalen (- 7,5 %) en het aantal vacatures dat niet onmiddellijk ingevuld kan worden, neemt sterk toe (+ 32,2 %).
 • In 2016 kende de Limburgse export nog een lichte terugval. Met een forse exportstijging (+ 11,2 %) begint 2017 echter zeer hoopvol. Limburg scoort zelfs beduidend beter dan Vlaanderen (+ 7,1 %). De toenemende export heeft uiteraard ook een positieve impact op de omzet van de Limburgse bedrijven in het 1ste kwartaal van 2017 (+ 8,0 %). Een stijgende omzet betekent ook meer ruimte voor investeringen en dat deden de Limburgse bedrijven volop in de eerste 3 maanden van 2017. De totale waarde van de investeringen van de Limburgse bedrijven lag 8,8 % hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Die toename is ruim dubbel zo groot dan in Vlaanderen (4,1 %).
 • Opvallend is de forse achteruitgang van het aantal bouwvergunningen in het 1ste kwartaal van 2017, zowel voor niet-woongebouwen als voor woongebouwen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie en zowel voor Limburg als voor Vlaanderen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het aantal bouwvergunningen voor niet-woongebouwen en voor nieuwbouwwoningen piekte in het 1ste kwartaal van 2016. Heel wat aanvragers van een vergunning hebben eind 2015 hun dossier ingediend om de strengere energienormen vanaf 2016 voor te zijn. Die dossiers werden vooral in de eerste jaarhelft van 2016 behandeld, wat de piek verklaart. Een terugval begin 2017 t.o.v. begin 2016 kon dan ook moeilijk uitblijven. De vergunningen voor de renovatie van woongebouwen kennen reeds langer een dalende tendens.

Lees de Limburgradar 2017 (kwartaal 1) in pdf-formaat.

Provincie Limburg is ook social