De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgradar 2014

Kwartaal 4

De Limburgradar voor het vierde kwartaal van 2014 (editie april 2015) bevat enkele opvallende conclusies.

 • In Limburg scoren 8 van de 13 beschouwde indicatoren beter in het 4de kwartaal 2014 t.o.v. het 4de kwartaal 2013, in Vlaanderen 7. De sterkste scores worden in Limburg opgetekend door het sterk verminderd aantal tijdelijk werklozen (- 23,1 %) en door het groeiend aantal starters (+ 25,2 %).
 • In de Limburgradar voor het 4de kwartaal 2014 worden de negatieve scores opgetekend door een dalend vacature-aanbod (ontvangen vacatures: - 8 %; openstaande vacatures: - 2,8 %) en door een verminderd aantal afgeleverde bouwvergunningen, zowel voor nieuwbouwwoningen (- 43,4 %), renovatie van woongebouwen (- 28,4 %) en voor de bouw en renovatie van niet-woongebouwen (- 25,1 %).
 • Voor het eerst sinds de start van de Limburgradar in juli 2013 (en op kwartaalbasis sinds begin 2012) dalen de werkloosheidscijfers. In het 4de kwartaal van 2014 waren er in Limburg 1,4 % minder niet-werkende werkzoekenden (nwwz) dan in het 4de kwartaal van 2013. In Vlaanderen steeg het aantal nwwz met 1,6 %. De sluiting van Ford Genk eind 2014 zorgt er echter voor dat begin 2015 het aantal nwwz in Limburg weer de hoogte in gaat.
 • Net als in de twee voorgaande kwartalen, daalt het aantal faillissementen in Limburg ook in het 4de kwartaal van 2014 (in vergelijking met een jaar eerder). In de laatste drie maanden van 2014 gingen in Limburg 196 ondernemingen failliet, een daling met 4,4 % in vergelijking met het 4de kwartaal van 2013.
 • Over het hele jaar 2014 bekeken behalen 7 indicatoren in de Limburgradar een betere score dan in 2013. Positieve uitschieters in 2014 in Limburg zijn het toenemend aantal starters (mede door de BTW-plicht voor advocaten sinds 01.01.2014) en het dalend aantal tijdelijk werklozen. Ook het aantal faillissementen, de uitvoer, de omzet, de investeringen en het aantal loontrekkenden kennen een gunstig verloop in Limburg in 2014 t.o.v. 2013.
  Enkel de ontvangen en openstaande vacatures, het aantal niet-werkende werkzoekenden en de afgeleverde bouwvergunningen kennen een negatieve evolutie.
 • In 2014 (t.o.v. 2013) scoorde Limburg op vier indicatoren iets beter dan Vlaanderen, zijnde de tijdelijke werkloosheid, het aantal niet-werkende werkzoekenden, de omzet en het aantal faillissementen. Vlaanderen doet het merkelijk beter dan Limburg inzake het aantal afgeleverde bouwvergunningen (vooral voor nieuwbouwwoningen), het vacature-aanbod en de investeringen van bedrijven.

Lees de Limburgradar 2014 (vierde kwartaal) in pdf-formaat.

Kwartaal 3

De Limburgradar voor het derde kwartaal van 2014 (editie januari 2015) bevat enkele opvallende conclusies.

 • Van de 13 beschouwde indicatoren laten er in Limburg 8 een verbetering zien in het 3de kwartaal van 2014, vergeleken met het 3de kwartaal van 2013. In Vlaanderen scoren 9 indicatoren uit de radar beter dan een jaar eerder.
 • De best scorende indicatoren in deze Limburgradar voor het 3de kwartaal van 2014 zijn het dalend aantal faillissementen (- 32,2 %) en het stijgend aantal starters (+ 17,4).
 • Het aantal afgeleverde bouwvergunningen is de slechtst scorende indicator in deze Limburgradar. Vooral de vergunningen voor nieuwbouwwoningen kennen in het 3e kwartaal van 2014 een sterke terugval (- 45,2 %). Een verklaring ligt in het feit dat er sinds de laatste helft van 2013 tot en met het tweede kwartaal van 2014 een zeer sterke stijging viel te noteren in het aantal afgeleverde vergunningen voor nieuwbouwwoningen, hoofdzakelijk veroorzaakt door de anticipatie op de strengere bouwnormen en de onzekerheid over de toekomst van de woonbonus. Logischerwijze is er daarom de laatste maanden een opmerkelijke terugval.
 • Sinds begin 2012 blijft het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz) in Limburg toenemen en deze stijging duurt ook voort in het 3de kwartaal van 2014. De stijging van het aantal werklozen met 0,7 % in vergelijking met het 3de kwartaal van 2013 is weliswaar de kleinste stijging die tot dusver werd genoteerd in de Limburgradar. In Vlaanderen steeg het aantal nwwz in het beschouwde kwartaal met 3,1 %.
 • Limburg weet sinds begin 2011 een merkelijk beter evolutieritme van de omzet en de export aan te houden dan Vlaanderen. In vergelijking met een jaar eerder stegen de omzet en de uitvoer van de Limburgse bedrijven in het 3e kwartaal van 2014 met resp. 3,0 % en 6,9 %. De investeringen van Limburgse bedrijven daalden daarentegen met 3,6 %, terwijl dit in Vlaanderen toenam met 6,3 %.
 • In navolging van het aantal ontvangen vacatures, dat reeds sinds eind 2013 toeneemt, stijgt voor het eerst sinds lang in het 3de kwartaal van 2014 ook het aantal openstaande vacatures in Limburg vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2013 (ontvangen vacatures: + 12,0 % en openstaande vacatures: + 8,9 %).
 • De tijdelijke werkloosheid, die sinds het einde van de zomer van 2013 een dalende tendens vertoont, blijft verder afnemen in het 3de kwartaal van 2014. Vergeleken met het 3de kwartaal van 2013 is die daling in Limburg (- 6,0 %) groter dan in Vlaanderen (- 0,2 %).

Lees de Limburgradar 2014 (derde kwartaal) in pdf-formaat.

Kwartaal 2

De Limburgradar voor het tweede kwartaal van 2014 (editie oktober 2014) bevat enkele opvallende conclusies.

 • De Limburgradar van het 2de kwartaal 2014 vertoont een gunstig beeld. Van de 13 beschouwde indicatoren laten er in Limburg 10 en in Vlaanderen 12 een verbetering zien t.o.v. het 2de kwartaal 2013. Vergeleken met Vlaanderen scoort Limburg globaal minder goed.
 • Opvallend is nog steeds de grote stijging bij de vergunningen voor nieuwbouwwoningen (Limburg: + 32,1 % en Vlaanderen: + 42,0 %). Ook de tijdelijke werkloosheid scoort bijzonder goed met een daling in Limburg van 22,1 %. Voor de eerste keer zien we in deze Limburgradar ook een daling van het aantal faillissementen in onze provincie.
 • De toenemende werkloosheid blijft ook in het 2e kwartaal van 2014 aanhouden, weliswaar aan een afgezwakt tempo. Limburg telde in het 2de kwartaal van 2014 gemiddeld 4,8 % meer niet-werkende werkzoekenden dan in het 2de kwartaal van 2013. In Vlaanderen was de stijging met 6,3 % nog iets groter. Zowel in Limburg als in Vlaanderen is dit de slechtst scorende indicator van alle in de Limburgradar beschouwde indicatoren.
 • De lichte toename van de loontrekkende tewerkstelling van begin 2014 wordt geconfirmeerd in het 2de kwartaal van 2014. Vergeleken met het 2de kwartaal 2013 stijgt het aantal loontrekkenden in het 2de kwartaal van 2014 in Limburg met 0,8 % en in Vlaanderen met 0,6 %.
 • Inzake vacatures scoort Vlaanderen in het 2de kwartaal van 2014 merkelijk beter dan Limburg. Vergeleken met een jaar voordien kende Limburg een stijging van het aantal ontvangen vacatures met 2,8 % en een daling van het aantal openstaande vacatures met 2,0 %. In Vlaanderen stegen beide indicatoren, respectievelijk met 13,9 % (ontvangen) en 4,4 % (openstaand).
 • In het 2de kwartaal van 2014 waren er in Limburg 1.438 startende btw-plichtige bedrijven, een stijging met 6,9 % tegenover het 2de kwartaal van 2013. In Vlaanderen bedroeg de stijging in de beschouwde periode 11,8 %.
 • De sterke groei van de export in het 1e kwartaal van 2014 krijgt een vervolg in het 2de kwartaal van dit jaar. In vergelijking met het 2de kwartaal van 2013 stijgt de Limburgse uitvoer in het 2de kwartaal van 2014 met 5,4 % (Vlaanderen: + 11,9 %).

Lees de Limburgradar 2014 (tweede kwartaal) in pdf-formaat.

Kwartaal 1

De Limburgradar voor het eerste kwartaal van 2014 (editie juli 2014) bevat enkele opvallende conclusies.

 • De Limburgradar voor het 1ste kwartaal van 2014 t.o.v. 1ste kwartaal 2013 evolueert gunstig, waarbij het conjunctuurbeeld van Limburg nagenoeg even fraai oogt als dat van Vlaanderen. Van de 13 beschouwde indicatoren laten er in Limburg 10 en in Vlaanderen 11 een verbetering zien.
 • De sterke stijging van het aantal starters (Limburg: + 87,2 %; Vlaanderen: + 92,7 %) in het 1ste kwartaal van 2014 wordt verklaard door de btw-plicht voor advocaten vanaf 1 januari 2014, die hierdoor voor het eerst worden meegeteld in deze statistiek. Markant is ook, net als in het laatste kwartaal van 2013, de sterke stijging bij de vergunningen voor nieuwbouwwoningen (Limburg: + 54,2 % en Vlaanderen: + 62,5 %).
 • De op één na (openstaande vacatures) slechts scorende indicator in de Limburgradar is de werkloosheid. Die blijft ook in het 1ste kwartaal van 2014 verder toenemen. Limburg telde gemiddeld 10,9 % meer niet-werkende werkzoekenden dan in het 1ste kwartaal van 2013. In Vlaanderen bedroeg de stijging 10,1 %.
 • Vergeleken met Vlaanderen scoort Limburg merkelijk beter inzake het aantal ontvangen vacatures, omzet, uitvoer en vergunningen voor niet-woongebouwen. Bij de investeringen daarentegen scoort Limburg duidelijk minder goed dan Vlaanderen.
 • De over het algemeen sinds jaren stijgende tendens bij de falingen lijkt begin 2014 eindelijk te plafonneren. In Limburg steeg het aantal faillissementen in het 1ste kwartaal van 2014 met 1,4 % t.o.v. 1ste kwartaal 2013. In Vlaanderen bleef dit aantal nagenoeg hetzelfde (- 0,7 %). In totaal noteerde Limburg 215 faillissementen in het 1ste kwartaal van 2014.
 • Bij de omzet, export en investeringen laten de resultaten van het laatste kwartaal 2013 en het eerste kwartaal 2014 vermoeden dat het dieptepunt van de dalende tendens, dat zich manifesteerde sinds 2012, achter ons ligt. Vergeleken met het 1ste kwartaal van 2013 kenden de Limburgse bedrijven in het 1ste kwartaal van 2014 een omzetstijging van 6,0 %, steeg de waarde van de export met 6,9 % en investeerden ze 9,3 % meer.
 • Vergeleken met het 1ste kwartaal van 2013 is het aantal bouwvergunningen voor de renovatie en nieuwbouw van zowel woongebouwen als niet-woongebouwen in het 1ste kwartaal van 2014 vrij sterk toegenomen in Limburg. Vlaanderen volgt die stijgende tendens grotendeels, uitgezonderd het aantal vergunningen voor niet-woongebouwen dat er stabiel bleef.

Lees de Limburgradar 2014 (kwartaal 1) in pdf-formaat.

Provincie Limburg is ook social