De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgradar 2013

Kwartaal 4

De Limburgradar voor het vierde (en laatste) kwartaal van 2013 (editie mei 2014) bevat enkele opvallende conclusies.

 • In Limburg vertonen 8 van de 13 beschouwde indicatoren in de Limburgradar voor het 4e kwartaal van 2013 een gunstige evolutie t.o.v. het 4de kwartaal 2012. Voor het eerst sinds lang scoort Limburg over het algemeen beter dan Vlaanderen.
 • T.o.v. eind 2012 scoort Limburg in de laatste drie maanden van 2013 beter voor wat betreft de bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen, renovatie van woongebouwen, ontvangen vacatures, tijdelijke werkloosheid, niet-woongebouwen, investeringen, omzet en uitvoer.
 • In vergelijking met het laatste kwartaal van 2012 zijn er in het laatste kwartaal van 2013 minder openstaande vacatures, meer niet-werkende werkzoekenden, minder starters en meer faillissementen. Vergeleken met Vlaanderen echter scoort Limburg enkel bij de starters nog manifest slechter.
 • In de laatste drie maanden van het jaar heeft de vacaturemarkt zich duidelijk herpakt met een stijging in Limburg van het aantal ontvangen vacatures met 15,7 % t.o.v. het laatste kwartaal van 2012. Het aantal openstaande vacatures volgt deze trend vooralsnog niet, met een daling van - 13,5 % eind 2013 t.o.v. eind 2012. Daarmee kent deze indicator de slechtste score in de Limburgradar voor het 4e kwartaal 2013.
 • Het aantal niet-werkende werkzoekenden blijft ook in het laatste kwartaal van 2013 verder toenemen t.o.v. 2012, in Limburg met 8,5 % en in Vlaanderen met 9,0 %.
 • Inzake omzet (+ 1,9 %), export (+ 1,9 %) en investeringen (+ 3,1 %) laten de Limburgse bedrijven in het laatste kwartaal van 2013 positieve scores optekenen in vergelijking met het 4e kwartaal van 2012. Daarmee scoren de Limburgse bedrijven merkelijk beter dan hun Vlaamse collega’s.
 • Het aantal starters in onze provincie lag in het 4e kwartaal van 2013 liefst 7,1 % lager dan in het 4de kwartaal van 2012, terwijl dit aantal in Vlaanderen steeg met 2,5 %. Ook het aantal faillissementen blijft zorgwekkend met een toename in Limburg van 7,3 %. In de laatste drie maanden van 2013 gingen 205 Limburgse ondernemingen over de kop.
 • Het aantal afgeleverde bouwvergunningen kende in de laatste drie maanden van 2013 een sterke toename in Limburg in vergelijking met dezelfde periode in 2012, zowel voor de niet-woongebouwen, nieuwbouwwoningen als renovatie van woongebouwen. Vooral de toename met 123,8 % van het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen is opvallend.
  Het aantal afgeleverde bouwvergunningen is veruit de best scorende indicator in deze Limburgradar.

Lees de Limburgradar 2013 (kwartaal 4) in pdf-formaat.

Kwartaal 3

De Limburgradar voor het derde kwartaal van 2013 (editie januari 2014) bevat enkele opvallende conclusies.

 • De evolutie van de indicatoren in de Limburgradar voor het 3e kwartaal van 2013 t.o.v. het 3de kwartaal van 2012 is nog steeds overwegend ongunstig. Vooralsnog blijft Limburg over het algemeen ook slechter scoren dan Vlaanderen.
 • Ten opzichte van het 3de kwartaal 2012 presteert Limburg in het 3de kwartaal 2013 enkel beter voor wat betreft de nieuwbouwwoningen en de tijdelijke werkloosheid.
 • Vooral bij de openstaande en ontvangen vacatures, de investeringen, de faillissementen, de niet-werkende werkzoekenden en de niet-woongebouwen is de Limburgse situatie merkelijk verslechterd.
 • Aan de stijgende tendens van de tijdelijk werklozen sedert het voorjaar van 2012 lijkt in de zomer van 2013 een einde te zijn gekomen. In Limburg daalt het aantal tijdelijk werklozen in het 3de kwartaal van 2013 met 9,6 % t.o.v. 3de kwartaal 2012, in Vlaanderen met 11,2 %.
 • In vergelijking met het 3de kwartaal van 2012 zijn er in Limburg in het 3de kwartaal van 2013 10,8 % minder ontvangen vacatures en 20,2 % minder openstaande vacatures, dat daarmee de slechtste score in de Limburgradar van het 3e kwartaal 2013 laat optekenen.
 • De sinds begin 2012 stijgende Limburgse werkloosheidsgraad lag in het 3e kwartaal van 2013 gemiddeld 0,77 % hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2012. In het 3de kwartaal van 2013 bedroeg de Limburgse werkloosheidsgraad gemiddeld 8,75 %, ofwel 0,74 % meer dan de gemiddelde Vlaamse werkloosheidsgraad in die periode.
 • Ondanks een lichte daling in het 3de kwartaal van 2013 is het evolutieritme van de uitvoer en omzet sinds begin 2011 in Limburg merkelijk beter dan in Vlaanderen.
 • In vergelijking met het 3de kwartaal van 2012 daalde het aantal investeringen in de Limburgse bedrijven in het 3de kwartaal 2013 met gemiddeld 18,8 %. In Vlaanderen "beperkte" de daling zich tot 8,9 %. Deze indicator is de op één na slechtst scorende uit de Limburgradar voor het 3de kwartaal 2013.
 • Het aantal faillissementen in Limburg blijft zorgwekkend toenemen. In het 3de kwartaal van 2013 steeg het aantal falingen in Limburg met 10,6 % t.o.v. het 3de kwartaal van 2012. In Vlaanderen steeg het aantal faillissementen in dezelfde periode met 13,2 %.
 • Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen scoort in het 3de kwartaal van 2013 beduidend beter dan in dezelfde periode een jaar voordien, in tegenstelling tot de bouwvergunningen voor renovatie van woongebouwen en voor de nieuwbouw en renovatie van niet-woongebouwen.

Lees de Limburgradar 2013 (kwartaal 3) in pdf-formaat.

Kwartaal 2

De Limburgradar voor het tweede kwartaal van 2013 bevat enkele opvallende conclusies.

 • De Limburgradar voor het 2de kwartaal van 2013 t.o.v. het 2de kwartaal 2012 laat vooralsnog een overwegend ongunstige evolutie zien, waarbij het conjunctuurbeeld van Limburg minder fraai blijft ogen dan dat van Vlaanderen.
 • Lichtpuntjes zijn de omzet en het aantal starters, die er in het 2de kwartaal van 2013 licht op vooruitgaan t.o.v. dezelfde periode in 2012.
 • De slechtste scores worden opgetekend door het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen en niet-woongebouwen, het aantal faillissementen en het aantal ontvangen en openstaande vacatures.
 • Vergeleken met het 2de kwartaal van 2012 zijn er in Limburg in het 2de kwartaal van 2013 10,6 % minder ontvangen vacatures en 15,7 % minder openstaande vacatures.
 • Het aantal Limburgse niet-werkende werkzoekenden steeg in het 2de kwartaal van 2013 met gemiddeld 11,9 % t.o.v. het 2de kwartaal van 2012. De werkloosheidsgraad kende in die periode een stijging met 0,77 % en bedraagt gemiddeld 7,61 % in het 2de kwartaal van 2013.
 • Als één van de weinige indicatoren in deze Limburgradar is de omzet in de Limburgse bedrijven gestegen in het 2de kwartaal van 2013 t.o.v. het 2de kwartaal van 2012. De stijging in Limburg bedroeg 1,8 %, in Vlaanderen 0,7 %.
 • Ondanks een lichte daling lijken de uitvoer en investeringen van de Limburgse bedrijven zich in het 2de kwartaal van 2013 stilaan te herstellen t.o.v. het niveau in 2012.
 • Nadat het aantal starters in het 1ste kwartaal van 2013 nog de slechtste score liet optekenen in de Limburgradar, is dit in het 2de kwartaal van 2013, naast de omzet, de enige indicator met een positieve score.
 • Eén van de meest zorgwekkende indicatoren uit deze Limburgradar is nog steeds het toenemend aantal faillissementen. In Limburg steeg dit aantal in het 2de kwartaal van 2013 met 16,9 % t.o.v. het 2de kwartaal van 2012. In Vlaanderen bleef de stijging beperkt tot 0,9 %.
 • Bij de afgeleverde bouwvergunningen is vooral de sterke achteruitgang voor nieuwbouwwoningen opvallend. Het aantal renovatievergunningen voor woningen lijkt te stabiliseren. De vergunningen voor de bouw en renovatie van niet-woongebouwen blijven beduidend lager in het 2de kwartaal van 2013 t.o.v. dezelfde periode in 2012.
 • Het Limburgse ondernemersvertrouwen groeit in de 1ste helft van 2013 in de dienstverlenende sector en neemt af in de verwerkende nijverheid.

Lees de Limburgradar 2013 (kwartaal 2) in pdf-formaat.

Kwartaal 1

De Limburgradar voor het eerste kwartaal van 2013 (lanceringseditie) bevat enkele opvallende conclusies.

 • Alle beschouwde indicatoren scoren in het 1ste kwartaal van 2013 slechter dan in het 1ste kwartaal van 2012, zowel in Limburg als in Vlaanderen.
 • Het conjunctuurbeeld van Limburg oogt nog iets minder fraai dan dat van Vlaanderen.
 • Meest opvallende scores voor Limburg zijn het sterk dalende aantal starters en de fors toegenomen tijdelijke werkloosheid.
 • De, sinds medio 2012, dalende trend in de Limburgse tewerkstelling zet zich door begin 2013.
 • Zowel het aantal ontvangen als het aantal openstaande vacatures in Limburg kennen sinds medio 2011 een daling, die zich verder aftekent in de eerste drie maanden van 2013.
 • Het aantal Limburgse niet-werkende werkzoekenden lag in het 1ste kwartaal van 2013 gemiddeld 7,1 % hoger dan in het 1ste kwartaal van 2012.
 • Het omzetverlies in het 1ste kwartaal 2013 t.o.v. het 1ste kwartaal 2012 is in de Limburgse bedrijven vergelijkbaar met dat in de Vlaamse bedrijven.
 • Met een exportverlies van zowat 5 % t.o.v. 1ste kwartaal 2012 doet Limburg het in het eerste kwartaal van 2013 iets minder slecht dan Vlaanderen.
 • Het aantal investeringen in Limburgse bedrijven bereikte in het 1ste kwartaal van 2013 het laagste peil van de afgelopen vier jaren.
 • De over het algemeen sinds 2009 stijgende tendens bij de faillissementen lijkt ook in 2013 te zullen aanhouden.
 • Het aantal afgeleverde bouwvergunningen ligt in de eerste drie maanden van 2013 beduidend lager dan in de eerste drie maanden van 2012, zowel voor renovatie als voor nieuwbouw en zowel voor woningen als voor andere gebouwen.
 • Het groeiende ondernemersvertrouwen dat Limburg kende in de 2de helft van 2012, lijkt de eerste drie maanden van 2013 te stabiliseren.

Lees de Limburgradar 2013 (kwartaal 1) in pdf-formaat.

Provincie Limburg is ook social