De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgradar 2016

Kwartaal 4

xxx

Lees de Limburgradar 2016 (kwartaal 4) in pdf-formaat.

Kwartaal 3

De Limburgradar voor het derde kwartaal van 2016, van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016, (editie januari 2017) bevat enkele opvallende conclusies.

 • 10 van de 13 indicatoren uit de Limburgradar scoren in het 3de kwartaal van 2016 beter dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Het gunstige verloop van de Limburgse economie houdt dus ook in het 3de kwartaal van 2016 aan. Globaal presteert Limburg in het 3de kwartaal van 2016 bovendien beter dan Vlaanderen.
 • De Limburgse bedrijven investeerden in de maanden juli, augustus en september 2016 liefst 52,1 % meer dan in dezelfde maanden een jaar voordien. Daarmee is dit de best scorende indicator in deze Limburgradar. In Vlaanderen was de stijging beduidend minder uitgesproken (+ 6,2 %).
 • Overige sterke scores worden opgetekend door het stijgend aantal ontvangen (+ 40,9 %) en openstaande (+ 25,0 %) vacatures en door het nog steeds toenemende aantal bouw-vergunningen voor nieuwbouwwoningen (+ 30,9 %) en niet-woongebouwen (+ 29,8 %). In Vlaanderen kennen de afgeleverde bouwvergunningen een negatieve evolutie in het 3de kwartaal van 2016, wat de Limburgse score des te opmerkelijker maakt.
 • De werkloosheid en de tijdelijke werkloosheid daalden in Limburg met respectievelijk - 5,4 % en - 10,1 % in het 3de kwartaal van 2016 t.o.v. het 3de kwartaal van 2015. In Vlaanderen waren de dalingen iets bescheidener (resp. - 2,9 % en - 7,5 %).
 • Terwijl het aantal starters in Limburg ook in het 3de kwartaal van 2016 blijft groeien (+ 12,5 %), kent de provincie voor het eerst sinds begin 2015 opnieuw een toename van het aantal faillissementen (+ 0,8 %). In Vlaanderen steeg het aantal faillissementen weliswaar veel sterker (+ 12,2 %).
 • Naast de toename van het aantal faillissementen kennen nog 2 andere indicatoren een ongunstige evolutie in het 3de kwartaal van 2016 vergeleken met het 3de kwartaal van 2015, nl. het aantal vergunningen voor de renovatie van woongebouwen (- 12,9 %) en de uitvoer van de Limburgse bedrijven (- 2,4 %).
 • Op driekwartaalbasis beschouwd, scoren 11 van de 13 indicatoren tussen januari en september 2016 beter dan in de eerste 9 maanden van 2015. De beste scorende indicatoren in de eerste 3 kwartalen van 2016 zijn het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen (+ 60,7 %) en het aantal ontvangen vacatures (+ 38,8 %). Ongunstige scores zijn er enkel voor de uitvoer (- 2,3 %) en voor het aantal vergunningen voor de renovatie van woongebouwen (- 8,3 %).

Lees de Limburgradar 2016 (kwartaal 3) in pdf-formaat.

Kwartaal 2

De Limburgradar voor het tweede kwartaal van 2016, van 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016, (editie oktober - november 2016) bevat enkele opvallende conclusies.

 • De Limburgse economie blijft ook in het 2de kwartaal van 2016 zeer goed presteren. Ten opzichte van het 2de kwartaal van 2015 vertonen 12 van de 13 indicatoren in de Limburgradar een verbetering. Met slechts 3 indicatoren (omzet, investeringen, starters) waarop Limburg vergeleken met Vlaanderen minder scoort, presteert Limburg globaal beter dan Vlaanderen.
 • Zeer opvallend is de sterke toename van het aantal goedgekeurde bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen in Limburg (+ 116,3 %). Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door het feit dat veel bouwlustigen eind 2015 nog een dossier hebben ingediend om te anticiperen op de strengere energienormen vanaf 2016. Deze dossiers werden grotendeels in het 1ste en 2de kwartaal van 2016 goedgekeurd.
 • Voorts laten ook het aantal ontvangen en openstaande vacatures, de starters en de investeringen een erg gunstige evolutie optekenen in het 2de kwartaal van 2016 t.o.v. het 2de kwartaal van 2015. De enige indicator die in dit kwartaal minder goed presteert dan vorig jaar is de tijdelijke werkloosheid.
 • In het 2de kwartaal van 2016 steeg het aantal Limburgse loontrekkenden naar het hoogste niveau van de afgelopen drie jaren. In vergelijking met het 2de kwartaal van 2015 zijn er nu 1,2 % meer Limburgers aan de slag in loondienst.
 • De VDAB telde in het 2de kwartaal van 2016 verhoudingsgewijs meer ontvangen en openstaande vacatures in Limburg dan gemiddeld in Vlaanderen. T.o.v. het 2e kwartaal van 2015 nam het aantal ontvangen vacatures in Limburg toe met 44,5 % (Vlaanderen: + 34,4 %) en het aantal openstaande vacatures met 20,1 % (Vlaanderen: + 12,7 %).
 • In tegenstelling tot het 1ste kwartaal van 2016 neemt de Limburgse export in het 2de kwartaal van 2016 opnieuw een hoge vlucht (+ 11,2 % t.o.v. 2de kwartaal 2015). In Vlaanderen kende de uitvoer een negatieve evolutie (- 2,0 %).
 • Het aantal starters scheert hoge toppen in 2016. In de maanden april, mei en juni van dit jaar lag het aantal starters in Limburg 28,5 % hoger dan in dezelfde maanden in 2015 (Vlaanderen: + 32,8 %).
 • Voor het eerst sinds lang kent Vlaanderen in het 2de kwartaal van 2016 terug een lichte stijging van het aantal faillissementen (+ 0,6 %). In Limburg daarentegen blijven de faillissementen vooralsnog een daling vertonen t.o.v. dezelfde periode in 2015 (- 12,6 %).

Lees de Limburgradar 2016 (kwartaal 2) in pdf-formaat.

Kwartaal 1

De Limburgradar voor het eerste kwartaal van 2016 (editie juli - augustus 2016) bevat enkele opvallende conclusies.

 • De Limburgradar voor het 1e kwartaal van 2016 schetst een zeer gunstige evolutie van de Limburgse economie. Net als in Vlaanderen laten in Limburg 11 van de 13 indicatoren in het 1e kwartaal van 2016 een verbetering zien in vergelijking met het 1e kwartaal van 2015.
 • Globaal gezien (8 van de 13 indicatoren) presteert Limburg in het 1e kwartaal van 2016 beter dan Vlaanderen. Vooral inzake het aantal goedgekeurde bouwvergunningen voor niet-woongebouwen (+ 53,6 % vs. -1,9 %) en inzake het dalend aantal faillissementen (- 22,8 % vs. - 7,4 %) scoort Limburg beduidend beter dan Vlaanderen.
 • De beste scores worden in Limburg opgetekend bij het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor de renovatie en bouw van niet-woongebouwen (+ 53,6 %) en voor de bouw van nieuwbouwwoningen (+ 38,3 %). Ook het aantal ontvangen vacatures is opvallend sterk toegenomen (+ 30,5 %). Negatieve scores zijn er enkel voor wat betreft het aantal bouwvergunningen voor de renovatie van woongebouwen (- 16,3 %) en voor de uitvoer (- 2,1 %).
 • De voorzichtige daling van de werkloosheidscijfers in Limburg eind 2015, wordt begin 2016 bevestigd met een forse afname van het aantal Limburgse niet-werkende werkzoekenden (- 8,5 %) t.o.v. begin 2015.
 • Na het voor Limburg uitmuntende exportjaar 2015, komt begin 2016 een einde aan de voortdurende stijging van de Limburgse uitvoer. In de eerste drie maanden van 2016 exporteerden de Limburgse bedrijven 2,1 % minder dan in de eerste drie maanden van 2015. In Vlaanderen daarentegen nam de export in die periode toe met 5,3 %.
 • Het aantal starters blijft sterk toenemen in Limburg. In de maanden januari, februari en maart van dit jaar werden in deze provincie 16,9 % meer btw-plichtige ondernemingen opgericht dan in dezelfde maanden een jaar voordien (Vlaanderen: + 14,1 %).
 • Het aantal goedgekeurde bouwvergunningen in de eerste drie maanden van 2016 vertoont twee opvallende tegenstellingen. Zo werden in vergelijking met het 1ste kwartaal van 2015 in Limburg 53,6 % meer bouwvergunningen afgeleverd voor de renovatie en nieuwbouw van niet-woongebouwen, terwijl dit aantal in Vlaanderen afnam met - 1,9 %. Daarnaast is de tegenstelling tussen de nieuwbouw en renovatie van woongebouwen erg opmerkelijk, zowel in Limburg als in Vlaanderen. Waar het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in Limburg toeneemt met 38,3 %, daalt het aantal vergunningen voor de renovatie van woongebouwen met - 16,3 %.

Lees de Limburgradar 2016 (kwartaal 1) in pdf-formaat.

Provincie Limburg is ook social