De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg

Voorstelling doelstellingen beleid 2016

donderdag, 19 november 2015

In november vinden de beleids- en budgetbesprekingen plaats in de provincieraad.

De realisatie van onze doelstellingen "Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg" vormen hierbij de leidraad.

Welke accenten in 2016 gelegd worden binnen elk beleidsdomein kun je hieronder terugvinden.

Rede van de gouverneur

Gouverneur Herman Reynders roept op voor "Meer ambitie, meer daadkracht én meer Limburg". De uitdagingen van Limburg zijn de opportuniteiten voor Limburg. De gouverneur pleit voor meer daadkracht en eensgezindheid in verdedigen van Limburgse projecten.

Volgende prioriteiten verdienen alle aandacht voor Limburg.

  • De onderwijsproblematiek vormt dé maatschappelijke uitdaging voor Limburg. Iedereen, niet alleen het onderwijs, draagt hierin een verantwoordelijkheid.
  • De dialoog tussen milieu en natuur enerzijds en economie anderzijds moet hernomen worden, onder meer in dossiers zoals de Noord-Zuid.
  • We moeten creatief zijn in het zoeken naar alternatieve en vernieuwende financieringsbronnen. Bijvoorbeeld door meer private middelen te zoeken en eventueel zelfs het immobiele spaarkapitaal te activeren voor publieke investeringen.
  • Even belangrijk is de aandacht voor de stijgende kansarmoede. Zonder jobs, zonder diploma dreigt de onderkant van onze samenleving af te scheuren en te eindigen zonder toekomst.

Limburg mag geen wingewest worden van de rest van Vlaanderen.

Lees de integrale versie van zijn toespraak.

Cover beleidstoelichting VandeputBeleidstoelichting Vandeput

SALK werd door de Vlaamse regering in het leven geroepen om de impact van de sluiting van Ford Genk te milderen en het Limburgs economisch weefsel en ondernemerschap te versterken. SALK zit op koers en de meeste projecten verlopen gunstig.

Uiteraard blijven we volledig inzetten op onze speerpunteconomie. In de sectoren van de logistiek, de zorgeconomie en het fruit werd met de clusterwerking reeds een solide basis gelegd.

Europa is en blijft een belangrijke partner voor Limburg. Vooral ook omdat Limburg een centrale plaats inneemt in de Euregio. De provincie blijft een ondersteunende en dienstverlenende rol spelen in het aantrekken van Europese subsidies. Limburg staat immers aan de top in Vlaanderen wat de provinciale cofinanciering betreft!

Hierover lees je meer in beleidsverklaring van gedeputeerde Marc Vandeput.

Cover beleidstoelichting VandenhoveBeleidstoelichting Vandenhove

Binnen enkele weken start in Parijs een nieuwe Internationale Klimaattop. In Limburg zullen we alvast alles op alles blijven zetten om onze provincie in 2050 klimaatneutraal te krijgen. In 2016 starten trouwens de voorbereidingen voor een nieuw bezoekerscentrum in het Domein Nieuwenhoven. Dit zal alvast een voorbeeld worden van een duurzaam, energieneutraal en CO²-neutraal gebouw.

Veiligheid is een basisrecht, waarmee we ons willen onderscheiden door vernieuwende initiatieven. In het PLOT komt er, bijvoorbeeld, een nieuwe multifunctionele oefenhal. En samen met de stad Genk, richten we samen een expertisecentrum op dat de kern vormt van een nieuwe veiligheidscampus.

Door de besparingen die ons werden opgelegd en de interne staatshervorming staat de provincie voor de grote uitdaging om haar personeelsleden goed te begeleiden naar hun nieuwe functies binnen de gemeenten en de Vlaamse overheid.

Meer en uitgebreide informatie hierrond, vind je terug in de beleidsverklaring van gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Cover beleidstoelichting PhiltjensBeleidstoelichting Igor Philtjens

2016 wordt een uitdagend jaar voor de Limburgse cultuursector. Vanaf januari 2017 verliezen de provincies hun persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder cultuur. Vele vragen zijn nog onbeantwoord ... maar we laten de schouders alvast niet hangen en blijven investeren in onze regio's op vlak van cultuur en toerisme.

We streven er zelfs naar om in de toekomst nog meer middelen naar Limburg te halen via een doorgedreven samenwerking tussen de culturele actoren en de gemeenten.

Ook onze eigen instellingen - het Gallo-Romeins Museum, Dommelhof, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Z33, de Provinciale Bibliotheek, Bokrijk, Cultuurplatform Design, Zebracinema, … - kunnen op onze steun blijven rekenen. Maar ook Bokrijk, als één van de belangrijkste attractiepunten van de regio, wordt verder uitgebouwd via het geslaagde vernieuwingsproject "bokrijk brandmerkt", dat de hedendaagse relevantie van authentiek vakmanschap aantoont en uitdiept.

Limburg heeft immers een uitstekende reputatie op het vlak van bescherming en uitstraling van haar rijke erfgoed. Het succes van "1914-1918. Kleine verhalen uit een Groote Oorlog" inspireerde ons om te starten met een nieuw project. Met "Jong Redt Oud - Knap een erfgoedsite op!" kunnen jongeren een erfgoedsite in hun buurt adopteren en opknappen.

Toerisme, of de economie van de vrije tijd, is een belangrijke bron van werkgelegenheid. Een omzetstijging van 1 % in de economie van de vrije tijd levert 100 directe en 50 indirecte jobs.
Daarom is het noodzakelijk dat we gericht investeren: in een hogere instroom van toeristen én in de verdere uitbouw van een professionele en rendabele sector. Toerisme Limburg blijft de toeristische ondernemers ondersteunen.

Maar onze toeristische sector kan nog groeien door nieuwe doelgroepen aan te spreken en ons toeristisch seizoen uit te breiden naar een 365-dagentoerisme waarin dag- en verblijfstoeristen het jaar door Limburg bezoeken. Hiervoor bouwen we onze meetingindustrie uit, investeren we in extra beleving op en langs ons fietsroutenetwerk en verspreiden we opnieuw de Limburg Vakantiegids op 350.000 exemplaren.

Lees de beleidsverklaring van gedeputeerde Igor Philtjens.

Cover beleidstoelichting SmeetsBeleidstoelichting Frank Smeets

2016 wordt een jaar van transitie waarbinnen bevoegdheden worden overgedragen naar de Vlaamse overheid en de gemeenten. Uiteraard streven we ernaar dat de expertise die we opbouwden zo goed mogelijk kan worden doorgegeven. Het blijft onze ambitie dat alle Limburgers, om het even waar zij wonen, kunnen blijven rekenen op een gelijke behandeling.

In tegenstelling tot wat we eerst dachten blijkt uit gesprekken met de Vlaamse regering dat het G-sportcentrum Dommelhof toch een provinciale instelling blijft. Hierdoor kunnen we dit unieke sportcentrum voor personen met een beperking verder uitbouwen. Zo bouwen we vijf bijkomende kamers voor rolstoelgebruikers en investeren we in een G-fitnesszaal.

Met de bouw van de digitale "sociale gids" gegevens sociale kaart op maat van iedere gemeente) en de toekenning van de eerste Basisondersteuningsbudgetten en de eerste Persoonsvolgende Budgetten voor de ondersteuning van personen met een beperking blijven we aandacht hebben voor het welzijn van alle Limburgers.

We voorzien 800.000,00 euro subsidie voor Kind en Gezin voor de financiering van 210 extra plaatsen in de kinderopvang. We richten ook het Family Justice Center op, waardoor alle dienstverlening rond intrafamiliaal geweld onder één dak wordt gebracht.

In 2016 verbeteren we de kwaliteit van wonen voor alle Limburgers via investeringen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor woonwagenterreinen en zorgwonen voor personen met een beperking, patiënten in de geestelijke gezondheid of de integrale jeugdhulp.

Ontwikkelingshulp kan ook volgend jaar rekenen op 0,7 % van ons exploitatiebudget met de klemtoon op steun aan organisaties in het zuiden. Federale opdrachten, zoals de convenant met de Belgische Coöperatie Ontwikkelingssamenwerking voor "Kleur bekennen" in het onderwijs, zetten we uiteraard verder tot het einde van de legislatuur.

Meer informatie hierover vind je terug in de beleidsverklaring van gedeputeerde Frank Smeets.

Cover beleidstoelichting PeuskensBeleidstoelichting Jean-Paul Peuskens

Fiere Limburger en CEO van Atlas Copco Ronnie Leten wordt onze ambassadeur regiomarketing Limburg. Voor Limburg is het belangrijk dat we blijven inzetten op regiomarketing en Limburg promoten als een interessante regio om te ondernemen. Ronnie Leten zal dit met zijn ambassadeurschap versterken.

Het fiere Limburggevoel is een grote troef die we zowel in onze communicatie als in onze regiomarketing verder blijven uitdragen. Met haar communicatie staat de provincie als toegankelijk bestuur tussen de mensen. Maar in Limburg groeien ook ideeën die we willen delen met de wereld.

Limburg is een fietsvriendelijke provincie die naar een vlotte en veilige mobiliteit streeft. Limburgse gemeenten kunnen vanaf 2016 rekenen op een subsidie voor de aanleg van een fietssnelweg.
Uiteraard blijven we ook inzetten op een veilige mobiliteit voor alle Limburgers, zeker voor mensen die met vervoersarmoede kampen, mensen met een beperking en kinderen.

Onze jongeren en hun talenten zijn de toekomst van Limburg. Een goede opleiding en gelijke kansen in het onderwijs blijven voor de provincie een prioriteit. Daarom blijft de provincie in Limburg werken aan de bundeling van alle krachten om de onderwijskansen van al onze jongeren te bevorderen.

Hierover lees je meer in de beleidsverklaring van gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

Cover beleidstoelichting MoorsBeleidstoelichting Inge Moors

Onze Limburgse ruimte is onze belangrijkste troef. Zeker tijdens economische en andere transities is een goed gebruik van onze ruimte van cruciaal belang.

Om onze provincie voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst is het belangrijk dat we snel, efficiënt en kwalitatief de ingrepen in onze ruimte realiseren. Limburgse gemeenten en investeerders kunnen blijven rekenen op de expertise van de provincie Limburg om snel goede en kwalitatieve ruimtelijke oplossingen te vinden. Hierbij streven we naar maatwerk en zoeken we afstemming tussen de verschillende beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit, landbouw, milieu of wonen.

37 % van het Limburgs grondgebied wordt ingenomen door land- en tuinbouw, waardoor deze sector beeldbepalend is voor ons landschap. De agrarische sector blijft een belangrijke economische activiteit. Het provinciaal beleid richt zich op management en innovatie en kiest zo voor een ondernemende land- en tuinbouw die verankerd is in een kwalitatieve leefomgeving. 

Hoeve- en streekproducten krijgen een bijzondere focus; zij geven onze land- en tuinbouw een gezicht en zijn de perfecte ambassadeurs voor een maatschappelijke, omgevingsbewuste en moderne land- en tuinbouw.

Meer informatie vind je terug in de beleidsverklaring van gedeputeerde Inge Moors.

Standpunten van de fracties

Na de toelichtingen van de beleidsverklaringen van de gedeputeerden, krijgen de fracties de kans om hun standpunt hierover in de provincieraad te verdedigen.
De volgorde werd bepaald door loting.

VLAAMS BELANG
sp.a-Groen
CD&V
Open VLD
N-VA

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social