De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Standpunt CD&V over beleid 2016

maandag, 23 november 2015

De voorbije 15 jaar is Limburg met diverse grootschalige bedrijfssluitingen geconfronteerd. De sluiting van de Fordvestiging in Genk en de sluiting van Philips Hasselt heeft een bijzondere grote impact op de Limburgse economie en op de arbeidsmarkt gehad. De Limburgse economie heeft zich dankzij een aantal maatregelen kunnen herstellen en vernieuwen.

Dank zij uw beleid, Marc Vandeput, om gedurende 15 jaar in te zetten op alle talenten waar Limburg rijk en sterk in is, hebt u samen met uw diensten een aantal economische speerpunten gevonden en omgezet in duurzame tewerkstelling voor onze Limburgers. U hebt een evenwicht gevonden tussen de eerder traditionele economische sectoren en de toekomstsectoren in de richting van innovatie- en kennisgedreven economie. Dank zij uw beleid heeft onze provincie een grotere economische slagkracht met een grotere competitiviteit voor onze Limburgse ondernemingen en dit leidde finaal tot meer werkgelegenheid. Het is onmeetbaar hoeveel tewerkstelling hier gedurende deze 15 jaar onder uw beleid gecreëerd werd. Wij zullen samen  met de SALK-expertengroep, de VDAB en alle andere actoren op de markt van hier uit de tewerkstelling en ontwikkelingen in Limburg verder opvolgen.

Wij danken en feliciteren u dan ook van harte voor zoveel inzet, visie en dynamiek voor onze Limburgse economie!

William Buthler Yeats (Iers dichter en Nobelprijswinnaar literatuur): "Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur."

In het beleid van Ludwig Vandenhove gaat buiten vele maatregelen voor het milieu grote aandacht naar veiligheid. De ontwikkelingen van de voorbije dagen met vooral de toenemende terreurdreiging en de vluchtelingenproblematiek versterken de vraag van onze Limburgers naar veiligheid nog meer. Ondanks het feit dat veiligheid een federale bevoegdheid is vinden wij het absoluut noodzakelijk dat alle relevante overheden samen met de gouverneur en ons provinciebestuur de handen in elkaar slaan en onze Limburgers op alle vlakken veiligheid garanderen. Naast de voorgestelde initiatieven: acties om woninginbraak te voorkomen, burenbemiddeling, veiligheids-en preventiespelen voor jongeren, online veiligheid enz. moet er ook over nieuwe initiatieven op dit vlak  nagedacht worden.

Igor Philtjens, van uw goed uitgebouwd beleid onthouden we een aantal opmerkelijke quotes.

  • Uitgaan vanuit eigen kracht.
  • Limburg is Xtra-Large.
  • Bokrijk is de Corda-campus van de ambachten.
  • De kracht van de toekomst ligt in het verleden.
  • Toeristische revolutie, technologische revolutie.
  • Cultuur is de motor van de maatschappelijke groei.
  • We moeten doen waar we sterk in zijn.
  • Persoonsgebonden en grondgebonden zijn met elkaar verstrengeld.
  • Structurele samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.

Dit zijn allemaal uitspraken bij uw enthousiaste beleidsvoorstelling. Samen met de mooie film bij uw presentatie had ik  het gevoel dat de zon boven Limburg volop ging schijnen!
Wij hopen samen met u dat de Vlaamse overheid in 2017 uw beleid met evenveel enthousiasme gaat verderzetten en dat 2017 niet de culturele winter voor Limburg inluidt!

Het beleid van Frank Smeets legt meer realisme aan de dag. Hij concentreert zich op de kerntaken, op hetgeen nog provinciale bevoegdheid blijft. 2016 wordt het jaar van de transitie. En ik weet het mr. Smeets, we zouden vertrouwen moeten hebben in de Vlaamse overheid. Maar vertrouwen moet je verdienen! De acties en handelingen die de Vlaamse overheid de laatste jaren deed, wijzen niet in die richting dat alles wel goed zal komen. Mogen we daarom aan u vragen om het overgedragen beleid met argusogen op te volgen en zo nodig samen met ons aan de alarmbel te trekken? Want Pol Rutten heeft gelijk: "Armoede neemt met de dag toe en legt een hypotheek op onze gemeenschap voor meerdere generaties!"

Verder hebt u de taak om de financiële status van onze provincie te bewaken. Dit zal geen eenvoudige taak worden als Vlaanderen al maar meer de kraan dichtdraait. De vraag naar middelen zal de komende jaren toenemen, zeker als extra budget via het SALK uitgeput raakt. Een verhoging van de inkomsten door deze bij de Limburger te vragen lijkt ons uitgesloten. Onze mensen hebben het al meer dan moeilijk genoeg door tal van prijsverhogingen.

Kinderarmoede zal helaas niet afnemen door alleen een onderwijs aan te bieden dat beter is afgestemd op de specifieke noden van kansarme kinderen. Binnen de verschillende beleidsdomeinen, zowel persoons- als grondgebonden, moet via een geïntegreerde, alomvattende, multidimensionale strategie worden samengewerkt aan een geïntegreerde aanpak. Middelen via het SALK bieden die kansen. Binnen het onderwijs moet men er naar streven om van iedere school een plek te maken waar alle kinderen zich goed voelen, en bovenal gelijkwaardig. Enkel op die manier kunnen we kinderen versterken, door hen de mogelijkheid te geven zichzelf te ontplooien en hun talenten te benutten, in de hoop generatiearmoede te doorbreken. We willen u dan ook vragen om binnen uw beleidsdomeinen en die van uw collega bevoegd voor onderwijs samen met Vlaanderen hier in Limburg de nodige aandacht aan te geven.

Jean-Paul Peuskens, u bent terecht eerst begonnen met onderwijs en taal. Dit is inderdaad topprioriteit en speerpunt in uw beleid!

Kiezen op basis van talent, maar ook op basis van potentie! En die potentie is er. Onze nieuwe Limburgambassadeur, Ronny Leten, haalt dit terecht aan: buiten de strategische ligging en de ruimte waarover we beschikken, lijkt mij het allerbelangrijkste het menselijk kapitaal, de human resources! Onze mensen willen hard werken en onze jongeren hebben door de centrale Limburgse ligging toch een grotere potentie op meertaligheid dan de rest van Vlaanderen. Voor onze jongeren is dit een extra troef om verder op in te zetten. Het geeft hen een voorsprong op de arbeidsmarkt. De verschillende debatten tijdens de zitting geven aan dat er zich een probleem stelt met het verwerven van een taal. Ligt dit aan ons onderwijssysteem? Ligt dit aan onze jongeren? Via het onderwijsplatform, waar alle onderwijsnetten en actoren i.v.m. het onderwijs  participeren, dient deze problematiek kenbaar gemaakt te worden en het zal aan de Vlaamse overheid zijn om hier de nodige stappen te zetten. Dat de Vlaamse overheid hiermee bezig is getuigt het recente diepte-onderzoek dat onze gouverneur op vraag van de minister liet uitvoeren. Wij kunnen het debat rond de taalproblematiek mee voeren via het provinciaal onderwijs. Om extra middelen in te zetten voor taalverwerving zal gedeputeerde Peuskens zeker met een oplossing komen. Wie zich wil verdiepen in deze problematiek raad ik aan om eens op de website van Kris Van den Branden, professor taalkunde en lerarenopleiding, te gaan kijken: duurzaamonderwijs.com.

Onze Limburgse ruimte mevrouw Moors, is inderdaad onze belangrijkste troef. Een goed gebruik van deze ruimte is de uitdaging voor de toekomst. Een groot deel van ons grondgebied (37 %) wordt ingenomen door land- en tuinbouw. Limburg verstedelijkt in bepaalde regio’s vrij snel en de ruimte die hier overblijft voor natuur, landbouw, recreatie, … wordt schaarser en komt steeds meer onder druk te staan. Het is belangrijk  om ook in verstedelijkte regio’s een goed evenwicht te vinden tussen economie, wonen en ecologie zodat de omgevingskwaliteit optimaal blijft.

Don Marquis, Amerikaans humorist, journalist en schrijver: "Hij werkte zich half dood op het platteland om in de stad te kunnen wonen, waar hij zich half dood werkte om op het platteland te kunnen wonen."

Waarmee ik wil zeggen dat we ernaar moeten streven dat iedereen, waar hij ook woont, zich  goed moet voelen!

In verband met enkel nog grondgebonden bevoegdheden toe te kennen aan provinciebesturen leeft er bij opiniemakers en specialisten het gevoel dat men in Vlaanderen wat hard van stapel is gelopen. Er wordt tot afschaffing van bevoegdheden overgegaan zonder een duidelijk model voor ogen te hebben.

De soms hevige debatten tijdens de beleidsverklaringen geven duidelijk aan dat er in Limburg vele noden zijn! Ik roep dan ook iedereen op om niet bij de pakken te blijven zitten en samen na te denken over wat de provincie Limburg WEL nog kan betekenen. Ik stel vast dat men tracht samenwerkingsverbanden tussen gemeenten te stimuleren, ik stel vast dat bepaalde intercommunales staan te springen om bepaalde domeinen in te palmen. Intercommunales hebben ook raden van bestuur die niet gratis werken. Waar zit dan de besparing? Ik vraag me ook  af waar dan de jaren opgebouwde kennis en ervaring blijft. Wordt hier het kind met het badwater niet weggegooid?

Laat ons nadenken over onze toekomst, laat ons zelf met een model komen, binnen de ons opgelegde bevoegdheden,  over hoe wij Limburg zien, over wat wij nog voor Limburg willen betekenen in plaats van slaafs te volgen wat Vlaanderen ons oplegt.

Ik wil besluiten met een wijze raad van Rabindranath Tagore, Indiaas mysticus, dichter en Nobelprijswinnaar: "Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te staren!"

Anne Cuypers
Fractieleider CD&V
23 november 2015

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social