De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincieopcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest (2024)

Overwegende dat de toestand van het provinciale meerjarenplan 2020-2025 het behoud van de provincieopcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest vereist;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005 zoals gewijzigd;

Gelet tevens op artikel 2.1.4.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd bij artikel 31 van het Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies;

Besluit

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2024 worden voor een termijn van één jaar, eindigend op 31 december 2024, ten behoeve van de provincie Limburg, tweehonderdveertien komma twee en vijftig (214,52) opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Artikel 2
Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Vlaams Gewest.

Hasselt d.d. 13 december 2023

De provinciegriffier
Wim Schoepen

De voorzitter
Jessie De Weyer


Contactgegevens dienst
Tel.: 011 23 77 02
E-mail: provinciebelastingen@limburg.be

Contactgegevens dienst

Directie Financieel Beheer
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 77 01
e-mail financien@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Belastingen
Vacatures

Provincie Limburg is ook social