De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Standpunt CD&V over beleid 2017

Mijnheer de Gouverneur,
Mijnheer de voorzitter,
Geachte leden van de deputatie,
Collega’s,
Dames en Heren,

Wie dacht dat de novemberzittingen minder boeiend zouden zijn door een vermindering van de provinciale bevoegdheden komt bedrogen uit.

Ondanks het wegvallen van bevoegdheden werden tal van pittige en boeiende debatten gevoerd en vele vragen gesteld.

We concentreren ons op onze kerntaken en kijken met argusogen naar Vlaanderen wat betreft de uitvoering van de persoonsgebonden materie. We zullen niet nalaten om van hier uit, met alle middelen die we ter beschikking hebben, aan de alarmbel te trekken wanneer afspraken niet nagekomen worden en wanneer onze provincie de dupe dreigt te worden van de besparingsdrang van de Vlaamse overheid!

Het is elk jaar een hele klus om de ontvangsten en de uitgaven in evenwicht te houden. Zeker als de inkomsten in dalende lijn zijn.

Gedeputeerde Smeets is er samen met zijn diensten in geslaagd om deze moeilijke evenwichtsoefening te maken. Er wordt nog steeds geïnvesteerd in tal van projecten.

Wat onze fractie zeer belangrijk vindt, is de verdere afbouw van de schulden.

De investeringen worden betaald met de reserves. De schuldgraad daalt hierdoor bijna met de helft sinds 2013. Een schuldgraad van 66 euro per inwoner is al zeer laag, maar belangrijk is, dat hiermee geen hypotheek wordt gelegd op toekomstige investeringen en dat voor Limburg ook de komende jaren de nodige "ademruimte" in onze begroting aanwezig zal zijn.

Gedeputeerde Vandenhove, de klimaatproblematiek ligt u nauw aan het hart.

In onze fractie vindt u daarin een medestander. We kunnen er niet genoeg op hameren: het aanpakken van deze problemen betekent een duidelijke maatschappelijke en politieke keuze. Ook al hebt u de ambitie met uw beleid voorloper te willen blijven op het vlak van klimaatbeleid, in ons kleine Limburg zullen en kunnen we het verschil niet maken. Dit is duidelijk een wereldprobleem ... Het wordt me bang om het hart als ik via de media verneem dat de temperatuur op de noordpool 20 graden hoger ligt dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat nieuw verkozen wereldleiders deze problematiek bijkomstig vinden, doet mij het ergste vrezen voor een gezonde wereld en een kommerloze toekomst voor onze kinderen. Wij willen u dan ook vragen, depute, om van deze problematiek een beleidsprioriteit van eerste orde te maken.

Gedeputeerde Philtjens u wil de Limburgers voornamelijk online laten leven en vooraan laten meesurfen op de golven. Dit blijkt duidelijk uit uw beleid.

We moeten blijven investeren in creatie en talentontwikkeling.

Ook uw collega’s Gerrits en Peuskens halen dit aan.

De sterkte en kracht van Limburg vertrekt van hieruit. Door cultuur wordt creativiteit gestimuleerd, hetgeen ten goede komt aan de Limburgse economie. Een kruisbestuiving tussen creatieve-culturele sector en de traditionele bedrijven resulteert in vernieuwende producten en diensten.

Innovatie is de sterkte van onze Limburgers. Hierin kunnen we ons onderscheiden van de andere provincies. Wij hebben de ambitie om anders te zijn, gedurfd en authentiek.

De strategische keuze van een aantal jaren geleden om te investeren in de vrijetijdseconomie bleek een goede beslissing die vandaag op diverse vlakken haar vruchten afwerpt. Om aantrekkelijk te blijven, zullen we verder moeten investeren in originaliteit, zoeken naar items die men nergens anders vindt om de toerist naar Limburg te lokken. Fietsen door het water in Bokrijk en het kerkje van Borgloon waren zulke publiekstrekkers, maar ook de be-Minesite kan dit worden met de avonturenberg, het duikcentrum Todi en het mijnbelevingscentrum.

Limburg economisch sterker maken en verder gaan op de ingeslagen weg, aangegeven in de SALK-strategie.

We hebben al een weg afgelegd, gedeputeerde Gerits, maar we zijn er nog niet.

Aandacht voor achtergebleven regio’s, de tekorten op de arbeidsmarkt met argusogen opvolgen en evolueren, ondersteunen van de ontwikkeling van de economische sectoren, zorgen voor een goede ontsluiting, samenwerking met alle actoren, zoeken naar subsidies, ...

We kijken vooral uit naar uw vernieuwd streekbeleid en naar het effect hiervan op iedere regio. De middelen hebt u reeds gevonden, hopelijk volgt nu snel een concreet actieplan.

Positief is ook dat u zoekt naar mogelijkheden om onze stadskernen op vlak van shoppen nieuw leven in te blazen. U hebt gelijk: beleving, vermaken, genieten en sfeer staan hierin centraal en vormen de triggers voor hedendaagse winkelcentra! Maar ook publieke functies terugbrengen in het stadscentrum kan een boost betekenen voor de lokale handel.

Gedeputeerde Peuskens, terecht haalt u onderwijs aan als één van uw beleidsprioriteiten.

Er kan niet genoeg energie gestopt worden in de aanpak van taal- en kansarmoede. We vertrouwen erop dat uw inzet, samen met tal van andere actoren, resultaat zal hebben.

We willen u ook vragen nog meer aandacht te besteden aan het mobiliteitsprobleem. Limburg slipt langzaam dicht en de files worden dagelijks langer. Het mobiliteitsvraagstuk is voor onze provincie een van de allergrootste uitdagingen. Dat dit een complexe materie is, blijkt uit het feit dat in het verleden reeds tientallen studiebureaus hun tanden hierop stukbeten met slechts links of rechts een tijdelijke verbetering. Er is vanuit diverse invalshoeken dringend actie nodig. We willen samen met u actie ondernemen naar de Vlaamse en Federale overheid.

Collega Brouns had een punt: waarom geen mobiliteitsinnovatiefonds oprichten?

Waarom niet samen zoeken naar alternatieve vervoersmiddelen, zoals het vervoer met bijvoorbeeld watertaxi’s er één is?

Waarom maken we geen gebruik van de creativiteit van onze Limburgers om samen mee te denken over oplossingen?

Onze fractie ziet hierin een grote uitdaging en tal van mogelijkheden!

Met de nieuwe omgevingsvergunning deputés Moors en Vandenhove, komt een nieuwe uitdaging in het zicht. Dit houdt een verregaande herziening in van de bestaande aanvraagprocedures en van de organisatie van de provinciale diensten. De Afdeling Bouw- en Verkavelingsberoepen en de Afdeling Milieuvergunningen smelten samen tot een nieuwe dienst, Omgevingsvergunning. We hopen dat deze transformatie resulteert in een vereenvoudiging van, en meer toegankelijke procedures voor onze burgers.

Op het vlak van ruimtelijk beleid is het de ambitie van minister Schauvliege om de bijkomende inname van ruimte terug te dringen naar 0 hectare per dag. Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen beoogt de minister een ommekeer in de ruimtelijke ontwikkeling.

Betekent deze omwenteling het niet meer aansnijden van woonuitbreidingsgebieden?  Hoe gaat men hiermee om in de gemeentelijk en provinciale uitvoeringsplannen? We zijn nieuwsgierig hoe het provinciebestuur hier tegenaan kijkt?

Dames en heren, sommigen van jullie hebben wel eens een vermageringsdieet gevolgd.

Wanneer je na een aantal maanden van zware fysieke en mentale inspanning een aantal kilogram kwijt bent, voel je jezelf energieker, als herboren, fitter dan ooit. Je maakt nieuwe plannen, kijkt uit naar een nieuwe garderobe en straalt een nieuw imago uit.

Je kunt dit gebeuren vergelijken met het afslanken van de provincie. Na het afsluiten van deze operatie zullen we blaken van energie en ambieuze plannen maken naar de toekomst!

Limburg kan men niet klein krijgen! Want zoals Julius Cesar 2.000 jaar geleden reeds stelde: de Limburgers zijn de dappersten onder de Galliërs!

Anne Cuypers
Fractieleider CD&V
23 november 2016

Vacatures
Belastingen
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social