De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Sentower Park

Hippisch centrum Sentower Park te Oudsbergen - definitieve vaststelling PRUP

donderdag, 09 november 2023

Sentower Park is een gekend instituut in paardensportwereld. Om de verdere ontwikkeling van het paardencentrum mogelijk te maken, met inbegrip van het bestendigen van de bestaande vergunde functies en activiteiten, werkte de provincie al geruimere tijd aan nieuwe plannen voor het gebied.

Gedeputeerde Inge Moors: "In 2021 leverde de provincieraad een voorwaardelijk gunstig planologisch attest voor Sentower Park af. Via dit attest gaf de provincie aan dat het bedrijf op de bestaande locatie kon behouden blijven en werden de ontwikkelingsmogelijkheden op korte en lange termijn duidelijk gemaakt. Vandaag ligt een Ruimtelijk Plan voor dat het planologisch attest vertaalt naar duidelijke stedenbouwkundige regels. In het PRUP werden de door de provincieraad opgelegde voorwaarden juridisch verankerd."

De ruimtelijke structuur rondom Sentower is al langer te beperkt. Het bedrijf heeft nood aan een nieuwe loods voor tijdelijke wedstrijstallen en men voorziet een hotel langsheen de Leemkuilstraat. Om de ontwikkeling evenwichtig te laten plaatsvinden, wordt tegelijk ingezet op de realisatie van extra waterbuffering en een degelijke landschappelijke buffering.

Ook de verkeersveiligheid wordt aangepakt. Een grotere parkeerbehoefte tijdens wedstrijden en evenementen voor zowel vrachtwagens als personenwagens werd aangepakt door bijkomende parkeergelegenheid te voorzien en de verkeersstromen af te bakenen. 

Paardenhouderij, topruiters en recreatieve ruiterij zijn sterk vertegenwoordigd in Limburg. De verankering van Sentower in Limburg is zowel voor de Limburgse paardenhouderij maar ook voor de Limburgse economie en het plattenland een enorme troef.

Na de voorlopige aanvaarding van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de provincieraad op 18 januari 2023 en het openbaar onderzoek van 13 februari tot en met 13 april 2023, werd het ontwerp PRUP nog aangepast en kon het PRUP definitief worden vastgesteld door de provincieraad op 20 september 2023.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.