De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Agrowaterloket Limburg - plantje met druppels

Projecten

DIF - Evaluatie potentieel lokale maatregelen

Met uitzondering van 2021, waren de voorbije zomers droog tot zeer droog. Hoe kan het gewas in periodes van droogte van voldoende water voorzien worden? De doelstelling van deze studie is om het potentieel van verschillende lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag te evalueren voor de landbouw. Deze studie kan zo de landbouwer helpen bij het maken van de beslissing voor het al dan niet toepassen van een zekere maatregel. Per maatregel wordt informatie over de hoeveelheid water die gecapteerd kan worden, de waterkwaliteit, vergunningen, mogelijke financiering, … opgelijst. Verder wordt ook een kosten-batenanalyse voor irrigatie in de akkerbouw en fruitteelt beschreven.

In de beknopte samenvatting vind je de evaluatie van de maatregelen die in deze studie aan bod komen. Elke maatregel heeft zijn voordelen en beperkingen, en of de maatregel aan te bevelen is voor een acute watervraag is vaak afhankelijk van heel wat parameters (bedrijfstype, grootte van de watervraag, waterkwaliteit, transportkost, omgevingsfactoren, …). Een mix van maatregelen lijkt dan ook het meeste aangewezen, waarbij zowel ingezet wordt op alternatieve waterbronnen, waterinfiltratie als efficiënt watergebruik.

Bij een acute watervraag kan echter geen enkele onderzochte maatregel een onmiddellijk antwoord bieden op de watervraag, tenzij bij pionier-bedrijven die reeds investeerden in de maatregelen. Tot voor kort boden ad hoc afhalingen van effluent een oplossing voor landbouwers, maar deze afhalingen zijn sinds 10 juni 2022 niet meer toegelaten door Aquafin omwille van verontreiniging met PFAS.

Meer info: de studie, een beknopte samenvatting van de studie

Project WaterProof: demoruimte Haspengouw

Onder het moto “samen sterk tegen waterschaarste” wil het WaterProof project heel wat ontwikkelingen, demonstraties en implementaties doorvoeren in de regio Haspengouw. Dit als aanpak van de droogte en waterschaarste, samen met de lokale fruittelersgemeenschap.

Concreet wil het project oplossingen zoeken voor de fruitteelt. Alle maatregelen moeten passen binnen een robuust watersysteem. Om alles vlot te realiseren wordt er samengewerkt met lokale actoren, telers en relevante partners.

Het project zet ook in op "smart technology” door inzet van sensoren. Op die manier wil men efficiënter gaan irrigeren. Verder gaat het project het potentieel van peilgestuurde drainage en stuwtjes onderzoeken. Ook slimme buffers, het gebruik van RWZI water (rioolwaterzuiveringsinstallatie) en aangepast landgebruik komen aanbod. Ook infiltratie zal voldoende aandacht krijgen.

Ten slotte zal het project relevante resultaten delen met de hele sector. Naast Haspengouw heeft het project ook nog demoruimtes in Tielt en de Kempen regio Mol-Dessel-Lommel.

Meer info: vlaanderenwaterproof.be

Regenwater als drinkwater voor vleesvee

Water is een kostbaar goed en dit wordt ons steeds duidelijker. Ook runderen kunnen, na correcte ontsmetting, perfect regenwater drinken.

In het Antwerpse Zoersel baat Werner Aerts samen met zijn vrouw An het rundvee- en schapenbedrijf ’t Zwarthof uit. Werner koos voor regenwateropslag en waterzuivering. Zijn vleesvee en schapen drinken gezuiverd regenwater. Het Agrowaterloket ging langs.

Ben je benieuw naar Werner zijn uitleg? Bekijk dan deze korte bedrijfsreportage.

Onderzoekster An Cools van Inagro (proefcentrum in West-Vlaanderen) kwam tijdens de winter van 2022 ook een toelichting rond dit topic geven: "Het gebruik van regenwater voor rundvee en het economisch aspect". 

Irricoli: gezuiverd huishoudelijk afvalwater voor irrigatie

Met het project Irricoli wil het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Boerenbond en meerdere partners kijken naar het plaatsen van een irrigatienetwerk met gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Dit water wordt aangeboden door Aquafin en ingezet als alternatieve bron voor irrigatie. In tijden van droogte kan dit water oplossing bieden. Tijdens het project zullen 3 pilootlocaties begeleid worden.

Wil je op de hoogte blijven van de resultaten? Dat kan! De opgedane kennis wordt gedeeld met de hele sector. Zo krijg je als land- of tuinbouwer de kans om een aantal workshops rond dit thema te volgen.

Meer info: www.boerenbond.be/projecten/irricoli

Loket
Interessante websites
Bedrijfsreportages