De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

TVL-reeks (2017)

Studiedag "Leefbare dorpskernen"

maandag, 20 februari 2017

TVL - Uitzending van 20 februari 2017 met Inge Moors

Plattelandsdorpen hebben de voorbije jaren een grote verandering doorgemaakt. De basisvoorzieningen in horeca en handel dalen en ook de sociale samenhang van de gemeenschap neemt af. Hierdoor dreigen sommige plattelandskernen zonder basisvoorzieningen te vallen. Om de sociale en economische leefbaarheid van de plattelandskernen te versterken, organiseerde de provincie een studiedag.

Er werd nagedacht over oplossingen die territoriaal zijn, die in het dorp zelf worden aangeboden voor iedereen. Het is belangrijk dat de dorpskernen leefbaar blijven. De plattelandsdorpen maken daarnaast ook deel uit van het Limburgs erfgoed.

De Limburgse dorpen, het Limburgse platteland behoren tot onze identiteit. En het is belangrijk dat wij onze identiteit ook behouden en dat wij zorgen dat deze in de toekomst ook nog versterkt wordt.

Beelden van plattelandsdorpen (Guigoven) komen in beeld in een vlot tempo. We zien onder andere de kerk, verlaten straten en lege pleinen.

Vertelstem: Plattelandsdorpen hebben de voorbije jaren een grote verandering doorgemaakt. De basisvoorzieningen in horeca en handel dalen en ook de sociale samenhang van de gemeenschap neemt af. Hierdoor dreigen sommige plattelandskernen zonder basisvoorzieningen te vallen. Om de sociale en economische leefbaarheid van de plattelandskernen te versterken, organiseerde de provincie een studiedag.

Tekst in beeld:
Inge Moors, gedeputeerde van Plattelandsbeleid

Inge Moors: Belangrijk is dat wij aan de cijfers zien dat de voorzieningen afnemen in onze dorpen, zeker de economische voorzieningen. Het is belangrijk dat we op korte termijn actie kunnen ondernemen. Vanuit de provincie loopt er al een project “Coaching van voorzieningen”. Op het platteland hebben wij in het verleden al heel wat mooie initiatieven gekend die opgepakt zijn door de gemeentebesturen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de dorpsrestaurants, die tot doel hebben de mensen samen te brengen maar ook andere voorzieningen dikwijls aanbieden.

Beelden van Inge Moors die haar interview geeft. Daarna schakelen we over naar beelden van Inge Moors die de studiedag inleidt. Ook zien we de mensen die aandachtig luisteren naar wat zij te vertellen heeft.

Hierna komen er beelden van het DORV-centrum in Jülich. We zien onder andere het logo en de winkel passeren.

Vertelstem: Het probleem stelt zich niet alleen in Limburg, ook in de ons omringende landen kennen ze dit fenomeen. De Duitser Heinz Frey meent dat het DORV-concept een oplossing kan zijn voor plattelandsdorpen.

Beelden van het DORV-centrum in Jülich. We zien onder andere het logo en de winkel passeren.

Tekst in beeld:
Heinz Frey, initiatiefnemer DORV-concept

Heinz Frey: We hebben het DORV-concept ontwikkeld. Wat wil zeggen dat we alles op één punt samenbrengen. Maar een voedingswinkel alleen zou niet werken. We moeten alle dienstverlening zoals medische en sociale diensten, communicatie en cultuur, op één punt in het midden van het dorp samenbrengen. En dat werkt. Ook financieel.

Beelden van het interview met Heinz Frey en beelden van het DORV-centrum in Jülich. We zien een kleine eetzaal en ook mensen die inkopen aan het doen zijn in het kleine winkeltje.

Vlak hierna stopt de muziek en zien we een oma in de rek kijken met haar kleinzoon.

Mensen in beeld:
Wat hebben we nodig voor onze cake? Pudding.

Vertelstem: Tom Maertens startte een soortgelijk initiatief.

Tekst in beeld:
Tom Maertens, projectcoördinator Leefbuurt

Tom Maertens: Belzele is een dorp dat gepaard gaat met enkele problematieken. Ik probeer een coöperatieve dorpswinkel, annex koffiewinkel, op te richten en samen met de bewoners ervoor te zorgen dat ook de lokale economie versterkt wordt.

Beelden van Tom Maertens tijdens zijn lezing en het publiek dat naar hem kijkt.

Vertelstem: Frans Thissen is onderzoeker en docent aan Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt al langer de dorpen in verandering.

Tekst in beeld:
Frans Thissen, onderzoeker Universiteit Amsterdam

Frans Thissen: Wat je ziet is dat vanmiddag veel wordt gepleit voor oplossingen die territoriaal zijn, die in het dorp zelf worden aangeboden voor iedereen. En dat vind ik iets waar je een vraag bij kan stellen. Terug grijpen naar vroeger geeft misschien wel een goed gevoel over de identiteit van het dorp maar is niet de beste oplossing. Dus daar heb ik wat vragen bij gesteld.

Beelden van het interview van Frans Thissen, de presentatie van Frans Thissen en de mensen in de zaal die naar hem luisteren.

Vertelstem: Toch is het belangrijk dat de dorpskernen leefbaar blijven. De plattelandsdorpen maken daarnaast ook deel uit van het Limburgs erfgoed.

Inge Moors: De Limburgse dorpen, het Limburgse platteland behoren tot onze identiteit. En het is belangrijk dat wij onze identiteit ook behouden en dat wij zorgen dat deze in de toekomst ook nog versterkt wordt.

Beelden van de bezoekers van het DORV-centrum. Mensen die daar inkopen gaan doen. Daarna interview met gedeputeerde Inge Moors.

Wanneer het interview gedaan is zijn er enkele rijshots en uiteindelijk eindigen we met een laag shot over de kasseien van een leeg plein.