De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provinciale belastingen

De  Limburgse burgers en bedrijven kunnen genieten van heel wat diensten, activiteiten en producten van de provincie Limburg. Ze financieren gedeeltelijk deze diensten, activiteiten en producten mee door het betalen van de provinciale belastingen.

Welke belastingen int de provincie?

De provincie Limburg int de algemene provinciebelastingen gezinnen en bedrijven zelf.
De gezinnen zullen in 2020 geraamd 11.500.000,00 euro betalen, de bedrijven 9.000.000,00 euro.

Algemene provinciebelastingen gezinnen

Een gezin betaalt in principe 35,00 euro in 2020.

Een houder van het RVT-statuut (Recht op de Verhoogde Tegemoetkoming – d.i. het vroegere WIGW- of OMNIO-statuut) betaalt 17,50 euro in 2020.

De referentiepersonen (= de gezinshoofden) ontvangen eenmaal per jaar een aanslagbiljet.

Algemene provinciebelastingen bedrijven

Alle (zelfstandigen, bedrijven, vrije beroepen, land- en tuinbouwers) houders van een ondernemingsnummer worden belast afhankelijk van de gebruikte oppervlakten grond. Jaarlijks ontvangen ze van de provincie een aangifteformulier.

Welke belastingen int het Vlaamse Gewest?

Het Vlaamse Gewest int de opcentiemen op de onroerende voorheffing en stort ze door naar de provincie Limburg. In 2020 zal de opbrengst 68.754.755,00 euro bedragen.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een heffing op onroerende goederen. Dit kunnen gronden, gebouwen, of sommige soorten van bedrijfsuitrusting zijn. Deze jaarlijkse belasting wordt berekend op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap int deze belasting.
Opcentiemen zijn het deel van de onroerende voorheffing dat in België naar de gemeenten en de provincie gaat waarin een onroerend goed gelegen is.


Contactgegevens dienst
Tel.: 011 23 77 02
E-mail: provinciebelastingen@limburg.be