De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Vlaams minister Wouter Beke, gedeputeerde Tom Vandeput en enkele leerlingen tijdens het startmoment

Zorgberoepenrally motiveert jongeren voor job in de zorg

maandag, 18 november 2019

In november zullen 600 leerlingen uit 20 secundaire scholen verschillende (para)medische beroepen kunnen ontdekken. Dat kan op 6 verschillende zorglocaties. Naast de opleidingen Verpleegkunde worden ook de wetenschappelijke en technische zorgberoepen in de kijker gezet.
“Met onze Zorgberoepenrally willen we leerlingen, die voor een hogere studiekeuze staan, overtuigen om voor een zorgopleiding te kiezen. Zo probeert de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg samen met Het Beroepenhuis en 15 Limburgse (zorg)organisaties in te spelen op het stijgende aantal vacatures in de zorg- en welzijnssector”, aldus Tom Vandeput, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg.

Tekort zet aan tot actie

De zorg vertegenwoordigt 1 op de 6 jobs in Limburg. Door de hoge pensioneringsgraad en de sterk vergrijzende Limburgse bevolking, zullen er de komende jaren duizenden jobs bijkomen. En dat terwijl er nu al een groot tekort is.

Gedeputeerde en voorzitter POM Limburg, Tom Vandeput: “De vraag naar werknemers in de gezondheidszorg neemt zienderogen toe. VDAB ontving in 2018 ruim dubbel zoveel vacatures als vier jaar geleden.”
Naast de vergrijzing trekken ook kennisinstellingen aan de alarmbel. Voor de opleidingen HBO5 en Bachelor Verpleegkunde liggen de instroomcijfers vandaag 20 % lager t.o.v. 2015.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “Het wegwerken van het tekort aan goed opgeleide zorgmedewerkers staat binnen de Platformwerking Zorg van POM Limburg hoog op de agenda. Via diverse initiatieven trachten we daarom samen met de zorgsector en het onderwijs,  gerichte acties zoals de Zorgberoepenrally op te zetten om jongeren te enthousiasmeren voor een opleiding of job in de zorg- en welzijnssector.”

Jongeren overtuigen op scharniermoment

Via allerhande doe-activiteiten kunnen de 600 jongeren kennismaken met diverse zorgberoepen. Door minstens twee trajecten per locatie aan te bieden wordt ook de nodige aandacht geschonken aan de wetenschappelijke en technische kant van zorgberoepen. Onder begeleiding van mensen uit het werkveld voeren ze bijvoorbeeld een reanimatie uit op een simulatiepop in levensechte omstandigheden, krijgen ze de kans om verschillende therapieën van de ergotherapeut uit te proberen of ontdekken ze welke technologie er achter de medische beeldvorming zit. Daarnaast krijgen de jongeren ook informatie over het aanbod van verschillende zorgopleidingen en kunnen ze deelnemen aan openlesdagen van Limburgse kennisinstellingen.

De formule van de Zorgberoepenrally, die het doe-aspect in een reële zorgsetting combineert met informatie over de hiermee gepaarde (hogere) opleidingen, kan de jongeren helpen in hun beslissingsproces voor hun verdere job- en studiekeuze.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is alvast lovend over het initiatief en woonde vorige donderdag zelf het startmoment op Campus Salvator (Hasselt) bij.
“We hebben echt meer jonge mensen nodig die kiezen voor een job in de zorg. Projecten als de Zorgberoepenrally, spelen volledig in op de Vlaamse doelstelling om via een geïntegreerde aanpak de instroom binnen de zorgsector te vergroten. POM Limburg geeft hiermee uitvoering aan het Vlaams Actieplan 4.0: ‘Werk maken van werk in de zorg’ van zorgambassadeur Lon Holtzer maar ook aan het Limburgse SALK-actieplan waarin de zorgsector als belangrijke groeisector wordt gekenmerkt,“ aldus Vlaams minister Wouter Beke.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.