De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
platteland.limburg.be

A tot Z (Goedgekeurde projecten)

Samen op een goei wei

Samen op een Goed Wei streeft naar versterking van omgevingskwaliteit bij paardenhouders door hen het verband tussen paardenwelzijn en een gezond en biodivers leefmilieu aan te tonen.
Een traject van informatie, sensibilisatie en inspiratie met praktisch advies en het creëren van goede voorbeelden zet paardenhouders aan tot engagement zodat zij dit als ambassadeurs mee uitdragen.

De focus ligt op innovatief weidebeheer en natuurlijk bodemherstel tegen gronduitputting, verzuring, een éénzijdig en te rijk grasaanbod en verstoorde bodembalans. Maar ook via aanplant, herstel van waterhuishouding, wegnemen van verrommeling en creatief ruimtegebruik worden biodiversiteit en paardengezondheid samen verhoogd.

Promotor: Regionaal Landschap Lage Kempen