De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
platteland.limburg.be

Platteland Plus


Wat?

Platteland Plus zet in op acties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de plattelandseconomie. Hierbij is het belangrijk te noteren dat Platteland Plus-projecten niet verbonden zijn aan het Europese kader van PDPO en dat de link met de landbouw- en plattelandsgemeenschap niet geëxpliciteerd dient te worden.
Platteland Plus - projecten kunnen  rekenen op financiële ondersteuning van Vlaanderen en van de provincie.

Het gaat hierbij om acties met betrekking tot:

 • Toerisme, recreatie en streekproducten
 • Ondernemerschap op het platteland
 • Detailhandel en diensten op het platteland

Wie?

Onderstaande  lijst  van begunstigden komen  in aanmerking voor cofinanciering van projecten die kaderen binnen Platteland Plus:

 • Gemeenten en gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • OCMW's en verzelfstandige agentschappen van het OCMW
 • Provincies en provinciale verzelfstandigde agentschappen
 • Vennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk
 • Micro-ondernemingen
 • Stichtingen
 • Publiekrechtelijke personen m.u.v. van volgende categorieën: 
  •  de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest  en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
  • natuurlijke personen
  • vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk
  • feitelijke verenigingen