De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
platteland.limburg.be

A tot Z (Goedgekeurde projecten)

Basisvoorzienigheid op het platteland gecoacht

De provincie Limburg wil de nodige begeleiding op maat bieden aan Limburgse plattelandsgemeenten die een antwoord kan geven op het groeiende knelpunt van tanende basisvoorzieningenniveaus in de kleine kernen en dorpen van Limburgse gemeenten.
Belangrijk hierbij is het behoud van een basisaanbod in de kleine kernen om zo de leefbaarheid in kleine dorpen te vrijwaren.

Voor deze begeleiding wordt een expert aangesteld die de plattelandsgemeenten zal coachen en samen met hen werk zal maken van een duurzaam en toekomstgericht voorzieningenbeleid met het uitwerken van een aantal lokale acties. In 2017 zullen er 3 plattelandsgemeenten geselecteerd worden als proefproject. In 2018 wordt het project verder uitgerold naar andere gemeenten.

Promotor: Provincie Limburg