De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

2021-03-01 Vervoer op maat unaniem goedgekeurd door de vervoerregio Limburg

maandag, 01 maart 2021

De Limburgse vervoerregioraad keurde vandaag de verdere concretisering van het Vervoer op Maat unaniem goed. Daarmee werd een belangrijke stap gezet om het nieuwe OV-systeem vanaf 1 januari 2022 te operationaliseren. 

Limburg wordt om praktische redenen ingedeeld in 6 flexregio’s

In deze regio’s wordt het flexvervoer georganiseerd. Het flexvervoer dient om Limburgers die in de spreekwoordelijke witte vlekken wonen snel, comfortabel en flexibel te vervoeren naar overstaphaltes, zodat ze daar kunnen overstappen op een snellere Kernnet- of aanvullende lijn richting hun eindbestemming.

“Het flexvervoer stopt uiteraard niet aan de grenzen van de regio’s. De indeling is van praktische aard. Het is perfect mogelijk om met de flexbus van de ene deelregio naar de andere te reizen als dit niet mogelijk is via het kernnet of aanvullend net, of als de omrijfactor te groot is. Daarnaast kijken we ook over de grenzen van de vervoerregio en zullen we deze service ook aanbieden tot maximaal 10 kilometer buiten de grenzen van de vervoerregio. Dit geldt voor zowel de Vervoerregio’s Kempen en Leuven als voor het Waalse gewest en Nederland”, zegt Sven Lieten, Co-voorzitter van de vervoerregio.

Bekijk de zes flexregio's op de kaart.

Lokale hoppinpunten worden vastgelegd

Bij de goedkeuring van het OV-plan in oktober 2020 werd er per gemeente minstens 1 lokaal mobipunt vastgelegd. Tijdens de bilaterale overleggen werd met iedere gemeente gekeken naar de noodzaak om bijkomende lokale hoppinpunten vast te leggen.  In deze lokale hoppinpunten willen gemeenten samen met De Lijn, de Vlaamse Overheid, de Provincie verder investeren in goede overstapfaciliteiten, zoals halteaccommodatie, fietsenstallingen, informatieborden, ….

“Voor de verdere uitbouw van de lokale hoppinpunten heeft de Vlaamse regering een subsidiebesluit goedgekeurd. De lokale overheden kunnen voor de uitbouw van deze cruciale overstappunten een subsidie van maximaal 50.000 euro krijgen”, vult Lydia Peeters, Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit, aan.

Daarnaast worden er in 17 Hoppinpunten in 17 gemeenten een Back-to-one deelfietsensysteem in de nabije toekomst geïnstalleerd. De locaties werden gekozen op basis van het potentieel. De Vervoerregioraad heeft gekozen om eerst aan te slag te gaan met deze 17 locaties, na evaluatie kunnen er bijkomende locaties worden toegevoegd.

Bekijk de Hoppinpunten op de kaart.

Vaste lijnen richting OPZ en het asielscentrum in Bevingen

Tot slot worden 2 vaste Vervoer op Maat-lijnen voorzien. De eerste lijn verbindt het station van Sint-Truiden met het asiels- en opvangcentrum in Bevingen. Hierdoor kunnen o.a. de kinderen van het asielcentrum makkelijk van en naar school en kunnen de asielzoekers makkelijker naar de winkel en naar het station reizen. 

De tweede lijn verbindt de kernnetlijn die het Maasland ontsluit gelegen langs de N78 met het OPZ-Rekem, het asiel- en opvangcentrum Ter Dennen en de N77, waar de vaste lijn aansluit op de kernnetlijn die Lanaken met Genk verbindt. 

Eendrachtig Limburg

“De vervoerregio Limburg heeft samen met de Limburgse steden, gemeenten en de Provincie hard gewerkt aan de verdere concretisering van het Vervoer op Maat. Naast een aantal infosessies en werkvergaderingen werd de laatste weken met elke Limburgse gemeentebestuur een billateraal overleg gepland om alles zo goed mogelijk te concretiseren. Met resultaat dus, aangezien het plan unaniem werd goedgekeurd. De weerstand en twijfel die er in een aantal steden en gemeenten nog bestond over de invulling van het VOM is dus weggewerkt", vertelt een tevreden voorzitter van de vervoerregio Bert Lambrechts. "Een sterk collectief signaal waarmee naar Brussel toe nog maar eens bewijzen dat de Limburgers aan hetzelfde zeel trekken”, besluit hij.