{buffer.set(keywords, locale.getstring(string.concat('THES_TREFWOORD_', this.parent.field(Nr))))} Provincie creëert extra doorstroomkansen voor 440 arbeidszorgers

De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Portretfoto van doelgroepmedewerker in de logistiek

Provincie creëert extra doorstroomkansen voor 440 arbeidszorgers

woensdag, 24 november 2021

De krapte op de arbeidsmarkt neemt almaar toe. Vele vacatures geraken niet ingevuld waardoor soms de bedrijfsgroei wordt afgeremd. Anderzijds kampt onze provincie met een lage werkzaamheidsgraad.
Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Met SALKturbo gaan we voor een sterkere en inclusieve arbeidsmarkt. Ook de Limburgers die omwille persoons- of maatschappij-gebonden problemen in het reguliere arbeidscircuit (nog) niet kunnen meedraaien, willen we kansen bieden. We maken daarom maar liefst 1,7 miljoen euro vrij voor een intensievere omkadering en begeleiding zodat ze op termijn een betaalde job kunnen opnemen.”

Dankzij de Limburgse arbeidszorginitiatieven krijgen 920 personen, die niet onder een arbeidscontract kunnen werken maar wel in staat zijn arbeid op maat te verrichten, zinvolle arbeidsmatige activiteiten aangeboden. Welbehagen en zingeving staan hier centraal.

Zo verhinderen de arbeidszorginitiatieven dat mensen met een medische, mentale of sociale problematiek in een isolement of in extreme armoede terecht komen.

Extra begeleiding als opstap naar een job

Toch hoeft arbeidszorg niet altijd een eindstation te zijn. In het meest gunstige geval vormt arbeidszorg een opstap naar betaalde arbeid. De deelnemers worden begeleid in de activerende projecten in de sociale economie en stromen daarna door naar maatwerk. Een kleinere groep kan later zelfs op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag.

In Limburg gaat het om zo’n 380 erkende begeleidingsplaatsen gericht op de (re)integratie op de arbeidsmarkt. Tellen we hier de trajecten met doorstroomresultaat gefinancierd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij op, dan komen we uit op 440.

Provinciale impulsfinanciering versterkt doorstroom naar (betaald) werk

Met nieuwe projectsubsidies bovenop de Vlaamse premies voor Arbeidsmatige Activiteiten, gaat de Provincie Limburg de doorstroomkansen vergroten. “Over een periode van 4 jaar maken we 1,7 miljoen euro vrij. Met deze middelen geven we een sterke impuls om extra begeleiding en stimulansen op de werkpost aan te bieden, screening- en activeringsacties te organiseren, en last but not least werkgevers bij te staan bij de eerste periode van tewerkstelling”, aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

Organisaties die Arbeidsmatige Activiteiten in de Sociale Economie aanbieden, kunnen dankzij de provinciale subsidieregeling tot 650 euro per traject ontvangen. Voor de extra trajecten die via Arbeidsmatige Activiteiten Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een lagere financiering ontvangen kan de provinciale premie oplopen tot 2.460 euro per traject.

“De financiële steun moet een hefboom voor een betaalde job zijn. Dit past in ons SALKturbo plan dat versneld werk maakt van een inclusieve economie en samenleving. Limburg is immers een provincie waar elk talent telt én optimaal wordt benut,” stelt gedeputeerde Tom Vandeput.

Arbeidszorginitiatieven die aanspraak willen maken op de provinciale cofinanciering kunnen de subsidievoorwaarden terugvinden op www.limburg.be/subsidies.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.