{buffer.set(keywords, locale.getstring(string.concat('THES_TREFWOORD_', this.parent.field(Nr))))} Limburgse bedrijven voeren een open en inclusief recruteringsbeleid

De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Tom Vandeput, gedeputeerde en Ruben Lemmens, bestuurder VKW Limburg

Limburgse bedrijven voeren een open en inclusief recruteringsbeleid

dinsdag, 20 april 2021

VKW Limburg, de provincie Limburg en POM Limburg organiseerden een gezamenlijk bevraging van het tewerkstellingsbeleid van de Limburgse bedrijven.
“Limburgse bedrijven hanteren een heel open recruteringsbeleid, maar ondanks de economische realiteit van de coronacrisis, worden ze nog altijd geconfronteerd met een schaarste aan geschikte arbeidskrachten,” aldus Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg.

Gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Limburg heeft nog een grote arbeidsmarktreserve die nu niet wordt benut. Hierdoor blijft de werkzaamheidsgraad in onze provincie te laag. De komende jaren gaan we SALKturbo en de 75 miljoen euro ESF-middelen gebruiken om een doorbraak richting een inclusieve economie te realiseren. Meer Limburgers duurzaam aan het werk en een daling van de werkloosheid is de ambitie.”

Bank vooruit op de arbeidsmarkt

Ongeschoolde of laaggeschoolde jobs blijken steeds minder voorhanden en verdwijnen stilaan in de Limburgs bedrijven. Gemiddeld vergt nog amper 1 op de 8 jobs geen of weinig scholing. Het grootste aandeel laaggeschoolde jobs (28 %) vinden we in de logistieke sector.

Gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Kennis of een diploma worden dus meer en meer cruciaal. 11 % van de Limburgse schoolverlaters verlaat de middelbare school echter zonder diploma. In sommige gemeenten stijgt dit zelfs tot meer dan 17,6 %. Deze jongeren hebben minder kansen op de arbeidsmarkt, om de eenvoudige reden dat de Limburgse economie minder jobs voor laaggeschoolden heeft. Veel talent gaat hierdoor verloren en ook onze werkzaamheidsgraad blijft hierdoor veel te laag. In SALKturbo zijn er alvast vele projectaanmeldingen die hierop inzetten.”

Eerbied voor grijze haren

In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt,blijken de L imburgse bedrijven uitermate positief te staan tegenover de aanwerving van oudere werknemers. Het besef dat hun talent en expertise onze bedrijven nog veel diensten kan bewijzen, blijkt zeer groot. Zo geeft 93 % aan graag 55+’ers aan te werven, mits ze over de juiste expertise beschikken en 82 % is ervan overtuigd dat 55+’ers een grote meerwaarde vormen voor het bedrijf. Nagenoeg alle bedrijven (96 %) geven 55+’ers ook de kans om zich bij te scholen.

Groeipotentieel voor sociale economie

Uit de bevraging blijkt dat de samenwerking tussen de reguliere en sociale economie nog veel groeipotentieel heeft. Slechts 1 op 4 ondernemers werkt regelmatig samen met bedrijven die personen uit de kansengroepen begeleiden naar een duurzame tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit.

Ook de samenwerking met maatwerkbedrijven kan beter. Slechts 36 % van de bedrijven werkt structureel of regelmatig samen met een maatwerkbedrijf.

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Er is nog veel groeipotentieel voor samenwerking tussen de reguliere en sociale economie. Een maatwerkbedrijf kan een perfecte businesspartner van een regulier bedrijf zijn. We denken eraan een digitaal platform te creëren als een soort open marktplaats om vraag en aanbod van de sociale en reguliere economie beter te kunnen matchen.”

Inclusie op de werkvloer

Voor de aanwerving van mensen die kampen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt, heeft ruim 1 op 3 bedrijven vandaag een werknemer met een taalachterstand in dienst. 70 % staat hiervoor open. Het meest ‘open-minded’ staan bedrijven tegenover langdurig werkzoekenden: 8 7%. Toch heeft amper 21 % reeds mensen aangeworven die al meer dan 2 jaar werkloos waren. 71 % staat open voor de aanwerving van mensen met een fysieke arbeidshandicap. En 3 op de 5 bedrijven is bereid kansen te geven aan mensen uit  kansengroepen die vandaag het minst vertegenwoordigd zijn op de Limburgse werkvloer zoals ex-gedetineerden en probleemjongeren.

“Onze bedrijven hebben er alle belang bij om het inzetbare arbeidspotentieel zo vrij mogelijk te overschouwen en in te zetten. Een breed en sterk uitgebouwd personeelsbeleid dat enerzijds inzet op talentontwikkeling, levenslang leren en opleiding. Maar ook oog hebben voor diversiteit en de inclusie van ‘verborgen’ talent is nodig om de krapte beter het hoofd te bieden en het beschikbare arbeidspotentieel te maximaliseren”, besluit Ruben Lemmens.

 Lees het volledige persbericht

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.