De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

A tot Z (Goedgekeurde projecten)

Kinderen op de boerderij

Tintelboeren

Het project "Tintelboeren" willen inzetten op twee pijlers:

  1. Doelgroepverbreding van landbouweducatie: tot nu toe richt landbouweducatie zich in hoofdzaak tot het lager onderwijs. Het project wil echter een aantal nieuwe én vaak moeilijker te bereiken doelgroepen in het onderwijs meenemen in het verhaal van de hedendaagse landbouw.
    Enerzijds wenst het project leerkrachten secundair onderwijs (SO) te overtuigen om landbouweducatie in het curriculum op te nemen via het uitwerken van excursies op maat van de eerste graad SO en maximaal aansluitend op de eindtermen van het vak aardrijkskunde.
    Daarnaast gaat het project kleuterleidsters meenemen in het verhaal van de hedendaagse landbouw via een Tintelfestival op maat van de kleuters. Gedurende de projectperiode worden deze festivals georganiseerd in de deelnemende gemeenten.
    Tot slot beoogt het project, in overleg met docenten lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs, landbouweducatie aanbod laten komen in de opleiding tot leerkracht kleuter- en lager onderwijs. Dit wil de promotor doen via gastcolleges, de organisatie van excursies naar landbouwbedrijven en het platteland en de mogelijkheid tot stages in het kader van een landbouw educatief aanbod. Tot slot wordt er een startpakket landbouweducatie voor elke student voorzien, met de opzet om deze studenten in opleiding te overtuigen van het belang van landbouweducatie in het onderwijs.
  2. Met het aansnijden actuele/andere thema’s wenst het project waar mogelijk landbouw- en natuureducatie samen aanbod brengen. Er wordt o.a. ingezet op de thema’s: zwerfvuil, beheer van houtkanten en gezonde voeding van bij ons.

Promotor: Centrale Landelijke Gilden