PCCE nl-BE http://www.limburg.be/pcce (c) 2021 Smartsite “Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog”: nieuw boek over militaire geschiedenis van Limburg http://platteland.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Strijdtoneel-Limburg-Van-schermutseling-tot-wereldoorlog-nieuw-boek-over-militaire-geschiedenis-van-Limburg.html donderdag 1 oktober 2020 13:49:49

Gedeputeerde van Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens en eregouverneur Herman Reynders hebben vandaag een boek over de militaire geschiedenis van Limburg: “Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog” gelanceerd.
“Objectief, gefundeerd, doordacht en telkens met een knipoog, een stukje poëzie of een anekdote brengt ‘Strijdtoneel Limburg’ de lezer iets bij over het rijke militaire verleden van Limburg. Daarenboven zet het boek ook aan om de plekken waar deze militaire gebeurtenissen hebben plaatsgevonden te bezoeken”, legt gedeputeerde Igor Philtjens uit.

20 militaire gebeurtenissen

We hebben heel wat erfgoed dat onze geschiedenis in beeld brengt. Maar het boek leert ons dat er voor het brede publiek nog heel wat verborgen is. “Dit boek legt verbanden, trekt rode draden die wij anders niet zien, en die toch ook zoveel vertellen over uiteenlopende plaatsen in Limburg,” weet gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens. Het boek geeft betekenis aan onze omgeving en houdt onze geschiedenis op een unieke manier levend. Bovendien biedt het liefhebbers en bezoekers een historisch gestoffeerde, maar frisse manier om onze provincie te (her)ontdekken. “Opnieuw een mooi voorbeeld dus van hoe erfgoed en geschiedenis ook het toerisme van vandaag kunnen versterken”, vervolgt gedeputeerde Philtjens.

Auteurs Rombout Nijssen (Rijksarchivaris van Limburg) en Rick de Leeuw (zanger, acteur en presentator) werkten samen om een overzicht te geven van de militaire geschiedenis van Limburg aan de hand van 20 gebeurtenissen.

Het boek werd rijkelijk voorzien van historische afbeeldingen en actuele foto’s van de bekende Maastrichtse fotograaf Guy van Grinsven. “Een tijdlijn, bijhorende kaartmateriaal en een overzichtelijke vormgeving maken van het boek een bundeling die iedereen kan boeien,” verduidelijkt eregouverneur Reynders die de opmaak onder zijn gouverneurschap heeft ingeleid.

Erfgoedbeleving per fiets

Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting, gevolgd door een beschrijving van de confrontatie: wie stond tegenover wie, wat was de aanleiding, wat waren de gevolgen voor Limburg …

Op het einde van elk hoofdstuk zorgt Rick de Leeuw voor een eigen insteek over de militaire gebeurtenis. “Een lied, een anekdote, een stukje historisch proza moet wat tegengewicht bieden voor de wreedheid, de pijn en het verdriet dat elke oorlog met zich meebrengt”, bedenkt Rick de Leeuw zich.

Het boek is bewust opgebouwd als een route doorheen de provincie. Vanuit Hasselt vertrekt het parcours richting het westen en het zuiden, om verder via het Maasland aan te komen in het Lommel.
Per hoofdstuk zijn de fietsknooppunten opgenomen. “Het boek is als het ware een fietstocht door Limburg die lezers moet aanzetten om via ons uitgebreid fietsroutenetwerk het Limburgs erfgoed te verkennen”, besluit Philtjens.

Vanaf 1 oktober te koop

“Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog” is vanaf 1 oktober te koop bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, bij Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw en in de boekhandel voor 29,00 euro.

Met vragen of voor bestellingen, kun je contact opnemen met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, tel. 011 23 75 75, e-mail pcce@limburg.be.

Lees er meer over in het persbericht.


Afbeelding: © Luc Daelemens

Zijn te zien op de foto v.l.n.r: Rombout Nijssen (auteur, Rijksarchivaris Limburg), Rick de Leeuw (auteur, zanger & presentator), Igor Philtjens (gedeputeerde van Erfgoed en Toerisme), Herman Reynders (eregouverneur van Limburg)

Provinciaal erfgoedproject "Onder de Radar" bewaart oorlogsgetuigenissen voor de toekomst http://platteland.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Provinciaal-erfgoedproject-Onder-de-Radar-bewaart-oorlogsgetuigenissen-voor-de-toekomst.html vrijdag 9 oktober 2020 10:38:15

De provincie Limburg en de Universiteit Gent, hebben gisteren het participatieve project "Onder de Radar" gelanceerd.

Provincie Limburg roept iedereen op mee te struinen door de vondsten van WO II en zelf op zoek te gaan naar sporen die de laatste geheimen van WO II blootleggen. "WO II heeft fysieke littekens in het landschap, maar ook verhalen in de hoofden achtergelaten van wie erbij was. Samen vormen ze een deel van onze geschiedenis die we in gedachten en in ere moeten houden. Met de inbreng van alle Limburgers kunnen we puzzel van WO II verder aanvullen", aldus Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed.

Duik mee onder de radar

"Onder de Radar" brengt een overzichtsbeeld van het toenmalige Limburg en neemt 810 Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s als uitgangspunt.
De foto’s zijn 75 jaar oud en werden door de Vakgroep Archeologie van de UGent in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA) ontdekt.

Gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens: "Erfgoed wordt vaak gezien als iets tastbaar, maar dat is het zeker niet altijd. Een groot stuk van ons erfgoed berust in de hoofden van de Limburgers. Om te vermijden dat onontdekt erfgoed verloren gaat, nodigen we in dit nieuwe project alle Limburgers, maar zeker ook alle andere geïnteresseerden en specialisten uit om ons bestaand erfgoed beter te leren kennen en het beeld te vervolledigen."

Het platform www.onderderadar.be, dat vrijdag 9 oktober bij de aftrap van de Archeologiedagen gelanceerd werd, zal verder ook een bron van inspiratie en virtueel werkveld worden voor historici, archeologen, de erfgoedsector, educatieve projecten, … Daarnaast brengen we ook getuigenissen en unieke verhalen die zich tijdens deze oorlog in en rond jouw gemeente afspeelden.

Deel je kennis

Ken je zelf een relict of een overblijfsel uit WO II? Of heb je een origineel verhaal, een foto of filmpje dat hierin past? Prik het dan vanaf 9 oktober op de kaart of op één van de vele luchtfoto’s op www.onderderadar.be.

Vijfde editie ‘LEF – Durven met Limburgs Erfgoed’ is er! http://platteland.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Vijfde-editie-LEF-Durven-met-Limburgs-Erfgoed-is-er!.html vrijdag 26 februari 2021 17:01:15

Het vijfde nummer van het magazine ‘LEF – Durven met Limburgs Erfgoed’, het tijdschrift van de afdeling Onroerend Erfgoed is er.

In dit nummer ontdek je via een uitgebreide ‘tips for trips’ tal van erfgoedparels die je de komende weken kan ontdekken, ervaren en leren waarderen. Ook worden drie fietstochten voorgesteld, een nieuwe rubriek die monumenten en hun eigenaars uitlicht geïntroduceerd én worden niet één maar twee Jong redt Oud-projecten voorgesteld.

Nog geen abonnee? Vraag het vijfde nummer gratis aan via pcce@limburg.be en neem een gratis abonnement zodat je nooit meer een editie mist.

Je kunt het magazine ook online lezen èn je abonneren via www.pcce.be/LEF.

Focus hoofdartikels

Liberation Garden

Dat de Limburgse ‘Oosthoek’ een brandpunt voor WO II was, is minder goed gekend. In mei 2022 vertelt een nieuw museum inclusief nieuwe technologische snufjes met virtual reality en 3D dit WO II-verhaal in Leopoldsburg. Ook de rest van de geschiedenis van het Kamp van Beverlo komt aan bod, samen met de sociale en economische impact op de streek. Met het subsidiereglement E-xtra² ondersteunt het provinciebestuur dit meerwaardeproject.

50 jaar na de brand

Precies vijftig jaar geleden legt een catastrofale brand een groot deel van de landcommanderij Alden Biesen in de as. Met unieke beelden uit de documentatiecollectie van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed wordt teruggeblikt op deze ramp.

De digitale kathedraal

Tongeren is terecht fier op haar verleden. Maar dat verleden blijft duister, want veel is niet bewaard gebleven en blijft hangen in de mist van de geschiedenis. Met moderne beeldvorming reconstrueert Tongeren nu haar Romeinse roots, met extra uitstapjes naar de Merovingers en Karolingers.