De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
  • Start
  • Video's
  • Beleidsplan Ruimte Limburg - Welk Limburg wil jij?

TVL-reeks (2017)

Beleidsplan Ruimte Limburg - Welk Limburg wil jij?

dinsdag, 21 november 2017

TVL - Uitzending van 21 december 2017 met Inge Moors

Deze video werd opgenomen tijdens het Debatfestival van 8 december 2017 in het Thor Park Genk.

Ruimte om te bouwen, te winkelen of te werken. We willen het allemaal maar niet ten koste van de natuur. Maar wie bepaalt dan de regels en houden we daarbij voldoende rekening met het Limburg van morgen? Welk Limburg wil jij?

Dat is de vraag die centraal stond tijdens het debatfestival georganiseerd door de provincie Limburg. Meer dan 35 sprekers gaven hun visie op ruimtelijke ordening in de toekomst.

Beelden: dronebeelden van Limburg, top shot bomen, beelden van groen dak, beelden van "Huis van de Stad" Lommel, beelden van groene vlinder, beelden van vijvers, ...

Commentaarstem: "Ruimte om te bouwen, te winkelen, te werken. We willen het allemaal, maar niet ten koste van de natuur. Maar wie bepaalt dan de regels en houden we daarbij voldoende rekening met het Limburg van morgen?"

Beelden: auto’s, verkeer, mensen komen toe, cameramensen nemen beelden, een fotograaf neemt foto’s, sprekers, ...

Commentaarstem: "Welk Limburg wil jij? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het debatfestival, georganiseerd door de provincie Limburg. Meer dan 35 sprekers geven hun visie op de ruimtelijke ordening in de toekomst."

Tekst in beeld: Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening

Inge Moors vertelt: "Ruimtelijke ordening heeft een impact op iedereen. Want ruimtelijke ordening bepaalt waar we gaan wonen, werken en leven. En vandaar is het ook belangrijk dat wij klaar staan met een beleidsplan Limburg. We wachten niet af totdat Vlaanderen klaar is met zijn beleidsplannen 'Ruimte Vlaanderen'. We beginnen nu al het debat, zodat we in de toekomst snel kunnen schakelen naar een beleidsplan 'Ruimte Limburg'."

Beelden: mensen op het debatfestival, Peter Bongaerts als spreker, luisterend publiek, beelden van file, ...

Tekst in beeld: Peter Bongaerts, architect-stedebouwkundige

Peter Bongaerts vertelt: "Ons ruimtelijk model nu, dat is eigenlijk zelfdestructief. Kijk maar naar de files. En in tegenstelling tot ons vorige structuurplan, dat we in 2002 hebben afgerond, is het nu duidelijk wat de consequenties zijn van ons handelen. Vandaar dat het nu belangrijk is van daaraan te werken, aan een nieuw model voor Limburg. Wat we vandaag doen, wordt bepaald door wat we binnen 30 jaar willen hebben. Als we tegen 2050 een ander Limburg willen hebben dan vandaag, dan moeten we daar nu aan werken."

Beelden: natuurbeelden, twee mensen houden elkaars hand vast, mist over heide, mensen komen een zaal binnen, nemen plaats, kijkshots, ...

Tekst in beeld: Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland

Ignace Schops vertelt: "Wij staan voor de grootste uitdaging van de mensheid ooit. En dat is klimaatverandering. En klimaatverandering gaat impact hebben op alles wat wij doen, onze kinderen en kleinkinderen. Als die nog een goed leven willen hebben, moeten we dat vandaag beslissen. En daar moet je voor samenkomen. En het fijne van vandaag is, dat je enerzijds experten hebt die hun mening geven, maar anderzijds dat iedereen ook de mogelijkheid heeft om daar wat bij aan te vullen en daarover vragen te stellen. En hopelijk gaat dat ook terug naar het beleidsniveau, waar zij kunnen nadenken van: ok, waardevol of niet waardevol. Wij gaan ermee verder."

Beelden: dronebeelden van lintbebouwing, beelden natuur, water, dronebeelden bouwen

Peter Bongaerts vertelt: "Wat er misloopt is de verspreiding. Limburg is heel karakteristiek door al de verscheidenheid van streken: je hebt Maasland, je hebt Haspengouw, je hebt Kempen, heel mooi. Je hebt bosgebieden, moerasvijvergebieden enzoverder. Maar die eigenheid van dat Limburg is helemaal aan het verdwijnen. Omdat zowel bedrijvigheid als ook veel wonen, dat kruipt er allemaal tussen ... En er schiet niets meer over. Ik vrees dat Limburg aan het verdampen is."

Beelden: dronebeelden De Soeverijn, landbouwvelden, vliegen met drone over het veld, ...

Tekst in beeld: Koen Vanheukelom, Boerenbond Limburg

Koen Vanheukelom vertelt: "De open ruimte verdwijnt met 6 hectare per dag. Voor wonen, natuur, bedrijvigheid. Met zoekt en vindt die ruimte in landbouwgebied en dat moet ophouden. Omdat die ruimte nodig is voor de productie van ons voedsel."

Beelden: dronebeelden landbouwvelden

Ignace Schops vertelt: "Ik wil alle natuur en open ruimten in Limburg bewaren. Het imago en de identiteit van Limburg behouden. Kiezen voor een groen Limburg en niet voor een grijs Limburg. En daarvoor heb ik het pact voor de open ruimte 'BTW inclusief' in gedachten als beleidsvormend element. Waarbij de natuurbeschermers, de landbouwers, alle partners van de open ruimten samen zeggen: we gaan die open ruimten in Limburg bewaren. Maar we gaan dat "BTW inclusief" doen. Niet als een 'belasting op de toegevoegde waarde', maar als 'bewijs van toegevoegde waarde'."

Beelden: sprekers en luistershots in de zaal van Thor Park

Peter Bongaerts vertelt: "De uitdaging is te komen tot een goed basisconcept, dat heel eenvoudig is. En de mensen, al de mensen, te overtuigen dat dat een goede weg is. Want dat is nog heel moeilijk. Ik denk dat we naar andere vormen van wonen moeten komen. Ik vind dat er een te grote discrepantie is tussen open bebouwing en in torens wonen. Daar zijn nog wel wat tussenoplossingen. Wat ik al belangrijk vind is: wij moeten dichter wonen, daar ben ik wel van overtuigd, met meer collectieve voorzieningen ook. Ik zie dat in Denemarken heel sterk. En we hebben collectieve voorzieningen, we moeten dichter wonen in het groen."

Beelden: dronebeelden bebouwing, lintbebouwing

Tekst in beeld: Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg

Ruben Lemmens vertelt: "Heel erg belangrijk is natuurlijk dat mobiliteitsluik. Hoe kunnen we zorgen dat mensen in dat wonen, werken, leven ook samen kunnen zorgen dat er een goede manier van mobiliteit bestaat. En we kennen in Limburg de problemen die er zijn op de Noord-Zuid, maar ook de investeringen in het openbaar vervoer die er niet komen. Ik denk dat mobiliteit in dat leven, in dat werken en wonen, heel belangrijk is. En ik denk nog meer dat er voor de provincie Limburg, die als bestuur toch vaak gecontesteerd wordt door Brussel en andere, dat daar de uitdaging ligt: hoe kunnen we zorgen dat het provinciebestuur van Limburg een leidende factor kan zijn in dat mobiliteitsdebat."

Beelden: kaart van Limburg opgelicht, Rick de Leeuw geeft uitleg bij de kaart, kijkshots, mensen, ...

Tekst in beeld: Rick de Leeuw, auteur

Rick de Leeuw vertelt: "Dit herkennen we niet langer als ons Limburg. Dat is het droevige verhaal van het openbaar vervoer. Spartacus trekt de grenzen van Limburg weer terug naar zijn originele vorm. Het maakt in één keer duidelijk wat Spartacus in ieder geval in de meest dramatische regio’s oplossen kan."

Commentaarstem: "Rick de Leeuw stelt in zijn workshop de kaart van Limburg centraal. Een kaart waarop hij de afstand, niet in kilometers maar in reistijd uitdrukt. En dat levert bijzondere resultaten op."

Rick de Leeuw vertelt: "Als je vanuit Hasselt naar Eindhoven wilt is dat, in onze termen, een drama. In elk vak is dat een drama, dat is niet te doen. Dus om Eindhoven dichterbij te krijgen, zal je heel veel moeten investeren. Dat geldt zowel op de weg als voor het openbaar vervoer. Met het openbaar vervoer is Eindhoven quasi onbereikbaar. Je doet er 3 uur, ik herhaal, 3 uur over om met het openbaar vervoer van Hasselt in Eindhoven te komen. In 2,5 uur zit je in Londen, in 2 uur zit je in Parijs. Dat scheelt nogal. Dus om Eindhoven dichterbij te krijgen moet je iets aan het openbaar vervoer doen. Dat geldt ook voor Aken, Keulen en Maastricht. Kortom, voor de Euregio waarvan Limburg het trotse centrum zegt te zijn, is er wel nog wat werk, ook voor mobiliteit is dat het geval."

Beelden: een man in gips in de zaal, mensen lopen rond, ...

Inge Moors vertelt: "Vandaag is de start gegeven via het debatfestival tot participatie. Zowel van professionals als van elke Limburger, die geïnteresseerd is in de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van Limburg. De participatie stopt niet met dit debatfestival. Die gaat verder via het online platform 'Welk Limburg wil jij?', waar elke Limburger terecht kan met zijn ideeën over ruimtelijke ordening."

Beelden: twee handen boven een glazen bol met daarin een schachtbok

Tekst in beeld: Wat is jouw mening? Welk Limburg wil jij?

Tekst in beeld: reportage Serge Hansen en Annemie ’s Heeren

  • Start
  • Video's
  • Beleidsplan Ruimte Limburg - Welk Limburg wil jij?