De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
platteland.limburg.be
  • Start
  • Nieuws
  • Vier nieuwe projecten moeten bodem- en waterkwaliteit verbeteren

Vier nieuwe projecten moeten bodem- en waterkwaliteit verbeteren

zondag, 17 december 2017

Eén van de actielijnen in het Europees plattelandsprogramma LEADER is het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit. De Plaatselijke Groep Haspengouw heeft op 1 december terzake vier Limburgse projecten goedgekeurd. “De projecten zijn goed voor een totale projectinvestering van 451.340 euro en worden dankzij het LEADER-programma voor 65% gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de Provincie Limburg”, aldus Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en Platteland en voorzitter van de Plaatselijke Groep Haspengouw.

De projecten die vandaag zijn goedgekeurd kaderen binnen de derde oproep die de Plaatselijke Groep Haspengouw in 2016 heeft gelanceerd.

De Bodemkundige Dienst van België zal dankzij LEADER euro het project “Inzichten in nitraatuitspoeling” kunnen uitvoeren. Met het project wordt de oorsprong van de verhoogde nitraatconcentraties in Voeren onderzocht. “De inzichten die voortvloeien uit het project zullen interessant zijn voor andere rode meetpunten van oppervlaktewater in de regio en kunnen de waterkwaliteit in Limburg helpen verbeteren”, aldus gedeputeerde Inge Moors.

Het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) zal dan weer de EVA-app in de regio introduceren om de nitraatproblematiek die ontstaat door overbemesting aan te pakken. Om de vervuiling met gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater aan te pakken, zal de Fyteauscan worden voorgesteld en worden een aantal kleinschalige technieken ingeleid waarmee via buffering in de waterloop ter hoogte van drainagebuizen het teveel aan nutriënten zodanig verminderd kan worden dat de waterloop niet verder stroomafwaarts wordt bevuild.

De goedkeuring van het project “Blik op de bodem” moet ervoor zorgen dat het organisch koolstofgehalte en de PH verschillen van de landbouwpercelen beter in kaart kan worden gebracht. Tot nu toe waren er weinig mogelijkheden om die heterogeniteit binnen percelen in beeld te brengen en hier op in te spelen. PIBO Campus vzw uit Tongeren zal daarom demo’s organiseren om akkerbouwers de te laten kennismaken met de bodemscanners.

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) tot slot zal in het laatste project dikke fractie introduceren. Dit product wordt bekomen na het scheiden van mengmest is gemakkelijk te transporteren en is een interessante organische meststof die het bodemleven kan stimuleren. In een latere fase zullen vraag en aanbod met elkaar verbonden worden en zal de beschikbare wetenschappelijke kennis verzameld worden in een informatieve gids.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Nieuws
  • Vier nieuwe projecten moeten bodem- en waterkwaliteit verbeteren