De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

2019-06-25 Nieuw dierendispensarium geopend in Hasselt

dinsdag, 25 juni 2019

Op 25 juni 2019 opent de Stichting Prins Laurent met de steun van de provincie Limburg en de stad Hasselt in het bijzijn van Z.K.H. Prins Laurent een nieuw dispensarium voor sociale diergeneeskunde in de Jukstraat 33 in Hasselt. Kwetsbare mensen met financiële of sociale zorgen kunnen er voortaan terecht om hun geliefd gezelschapsdier gratis medisch te laten verzorgen. 

Mens en dier verbinden

De Stichting gaat ervan uit dat dieren van kwetsbare mensen evenveel recht hebben op een degelijke medische verzorging wanneer daar nood voor is. Meer zelfs: kwetsbare mensen hebben meer dan eenieder recht op steun voor hun huisdier. Want vaak is het huisdier de enige troost die hen onvoorwaardelijk liefde en trouw biedt. Door de moeilijke financiële situatie, missen deze mensen een netwerk van sociaal maatschappelijke contacten. Het maakt de band tussen mens en dier alleen maar sterker. Door gratis medische zorg aan te bieden, helpt de Stichting "de mens via zijn dier". Op die manier vervult de Stichting tegelijk een belangrijke humanitaire en dierenrol.

Gratis medische verzorging in 5 dispensaria in België

Deze gratis medische verzorging vindt plaats in kleine, goed uitgeruste dierenhospitaaltjes, "dispensaria" genoemd. Zij worden door ervaren dierenartsen van de Stichting gerund. Huisdieren kunnen er terecht voor een consultatie, een vaccinatie, medicatie, sterilisatie of een dringende chirurgische ingreep. Om in aanmerking te komen voor de gratis medische verzorging, dient aan een aantal toelatingsvoorwaarden te worden voldaan: een maximum maandloon, een bewijs van huisvesting en de gezinssamenstelling moeten worden voorgelegd aan de balie. Deze toelatingsvoorwaarden worden in detail toegelicht op de website www.sfprlaurent.be.
De Stichting beschikt reeds over dispensaria in Brussel, Gent, Seraing en Hornu. Jaarlijks worden 12.000 huisdieren in de vier dispensaria verzorgd. Daar komt nu een 5de dispensarium in Hasselt bij.

Nieuw dispensarium in Hasselt opent de deuren

Dit nieuwe dispensarium in Hasselt bevindt zich in de Jukstraat 33 en haakt in op het project "Baas & Beest" dat in april het levenslicht zag. Naast diergeneeskundige zorg kan men in hetzelfde gebouw terecht voor noodopvang van dieren, een dierenvoedselbank, vachtverzorging en dieren opvoedingsadvies. Het ganse project kan rekenen op de steun van de stad Hasselt en de provincie Limburg. Aan de basis van het initiatief ligt een gemeenschappelijke visie: zowel de Stichting, de stad Hasselt als de provincie Limburg willen concreet inspelen op de behoefte van kansarme mensen met een gezelschapsdier.

Gedeputeerde van Dierenwelzijn Bert Lambrechts: “Huisdieren zijn voor kansarme mensen ontzettend belangrijk. Ze zijn een onmisbare houvast in een negatieve spiraal van zorgen”. In 2018 ondersteunde de provincie het pilootproject "mens en dier" met als doel de noden van kansarmen met huisdieren en hulpverleningsdiensten in kaart te brengen. “Ik ben blij dat we hier vandaag een vervolg aan kunnen breien. Met de financiële steun van de provincie zorgen we ervoor dat het dispensarium kwaliteitsvol wordt ingericht opdat medische zorgen op een professionele manier kunnen worden toegediend”, aldus Bert Lambrechts.

Voor de Stad Hasselt heeft het project omwille van de brede aanpak dan ook een duidelijke meerwaarde in het lokale welzijnsbeleid. “Hoewel de relatie met het dier centraal staat, gaat ‘Baas&Beest’ verder dan enkel dierenwelzijn”, zegt Hasselts schepen van Welzijn Joost Venken. “Voor personen in kansarmoede is de relatie met hun huisdier van bijzonder groot belang. Wanneer er crisissituaties ontstaan, ontbreekt het deze baasjes vaak aan de nodige middelen of netwerk om dit aan te pakken. Met alle mogelijke gevolgen vandien, van oplopende schulden tot inbeslagname en het (tijdelijk) doorknippen van die hechte band tussen mens en dier. De armoedespiraal wordt zo nog moeilijker om te doorbreken. Dat voorkomen en kansen bieden is dus essentieel.”

De Stichting wenst de stad Hasselt te danken voor het ter beschikking stellen van het gebouw. De provincie Limburg wordt bedankt voor de financiële steun voor de aankoop van het medisch materiaal.


Over de Stichting Prins Laurent

De Stichting Prins Laurent is door Z.K.H. Prins Laurent opgericht in 1995 als een "stichting van openbaar nut". De Stichting wordt gefinancierd door middel van individuele giften, sponsoring van bedrijven en legaten. In de dispensaria worden een 40-tal erkende dierenartsen tewerkgesteld. Zij worden allen door de Stichting betaald. In Gent en Luik werkt de Stichting samen met de universiteit, faculteit diergeneeskunde. Laatstejaars studenten diergeneeskunde kunnen onder begeleiding van een vaste dierenarts bij de Stichting terecht voor een stage. Dit initiatief wordt erkend door L’Association Européenne d’évaluation de l’Enseignement Vétérinaire. Het dierendispensarium van Gent heeft voor haar opleidingswerk een award ontvangen.