De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Toekomstcongres "4keerLimburg2040". Wat brengt de toekomst voor Limburg?

donderdag, 20 juni 2019

Provincie verkent de toekomst: 4 scenario’s verbeelden Limburg in 2040.
Op 20 juni 2019 duikt de provincie Limburg de toekomst in.
Tijdens het toekomstcongres "4keerLimburg2040" worden 4 mogelijke toekomstscenario’s gepresenteerd: 4 scenario’s die een beeld schetsen hoe Limburg er in 2040 kan uitzien. 
Op dit event wordt hierover door meer dan 250 deelnemers en experten gedebatteerd.

“Als je weet wat de toekomst brengt, kun je vandaag de beste keuzes voor morgen maken. We zetten deze strategische toekomstverkenning in om een Beleidsplan Ruimte Limburg op te maken dat toekomstbestendig is”, stelt Inge Moors, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

In 2040 zal de wereld er sowieso anders uitzien dan vandaag

Maar het is onzeker en moeilijk te voorspellen hoe de ontwikkelingen op vlak van technologie, economie, politiek, mobiliteit, bevolking en het klimaat het leven in Limburg zullen beïnvloeden.

Denken vanuit scenario’s biedt de mogelijkheid om hiermee om te gaan.

Daarom ging de provincie Limburg met het bedrijf TomorrowLab in zee.

Inge Moors: “Een doorkijk maken naar 2040 vraagt specifieke expertise. TomorrowLab heeft een jarenlange ervaring met de methodiek van strategische toekomstverkenning.
Daarom hebben we hen gevraagd om de provincie hierin te begeleiden.” 

4 scenario’s

De toekomstverkenning heeft 4 uiteenlopende scenario’s opgeleverd: Transitiestad Limburg, Exploitatiegebied Limburg, Vlaams Toscane en Groeiregio Maas-Rijn.
Elk scenario beschrijft een mogelijke wereld in 2040.

“Dit zijn geen wensbeelden voor het Limburg van morgen. Er hoeft ook niet gekozen tussen het ene en het andere scenario … De scenario’s zijn wel realistisch maar ook wat extreem voorgesteld. Dit om het debat te prikkelen”, verduidelijkt Inge Moors.

De toekomstscenario’s doorbreken ons dagelijks denkpatroon en confronteren ons met nieuwe kansen en/of bedreigingen. Ze zijn een hulpmiddel om ons voor te bereiden op mogelijke ontwikkelingen in het Limburg van 2040.  Vier filmpjes visualiseren de scenario’s en zijn te bekijken op www.welklimburgwiljij.be.

Participatie

De inzichten van deze toekomstverkenning zijn niet alleen interessant voor het provinciebestuur , maar ook nuttig voor de toekomstplannen van andere organisaties of ondernemingen. Daarom delen we deze toekomstscenario’s met meer dan 250 geïnteresseerden en treden met hen in debat. Zowel burgemeesters, ondernemers, architecten, ruimtelijke planners, burgers, studenten, professoren, middenveldorganisaties, gemeentelijke, provinciale en Vlaamse ambtenaren, …  schreven zich in voor "4keerLimburg2040".

Inge Moors: “Participatie en draagvlak zijn belangrijk voor de provincie. Ik ben dan ook blij met de interesse van zo’n ruim en divers publiek om, samen met ons, mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg voor de komende decennia”.

Beleidsplan Ruimte Limburg

De toekomstverkenning van 4keerLimburg2040 maakt deel uit van het proces om het Beleidsplan Ruimte Limburg op te maken. Op 20 maart 2019 nam de provincieraad de startbeslissing.

“In het Beleidsplan Ruimte Limburg maakt de provincie keuzes voor de toekomst van Limburg. Het is belangrijk dat die keuzes toekomstbestendig zijn”, besluit gedeputeerde Moors.  

De 4 toekomstscenario’s in een notendop

Transitiestad Limburg

Limburg wordt één grote transitiestad met een sterke identiteit, autonomie en burgerinspraak. Lokaal ondernemerschap bloeit op. Het is een aangename leefomgeving met een kwalitatieve stedelijkheid, vlotte interne mobiliteit, een gevarieerde open ruimte en een hoge tewerkstelling.

Het is goed leven in Limburg. 

Exploitatiegebied Limburg

Limburg wordt een exploitatiegebied en is afhankelijk van de investeringen vanuit Antwerpen. Alles staat in functie van economisch herstel en groei als Antwerpse voorhaven. Thema's zoals natuur, leefbaarheid en mobiliteit verdwijnen van de agenda. Het leven is hard in Limburg.   

Vlaams Toscane

Limburg wordt het Vlaamse Toscane. Het is er mooi en aangenaam om als toerist te verblijven, maar de actieve bevolking trekt weg. Limburg staat ten dienste van de Vlaamse Ruit, met natuurcompensatie, doorvoer van goederen en een afname van de economische activiteiten tot gevolg. Het leven is tweeledig in Limburg.

Groeiregio Maas-Rijn

Limburg lost op in de groeiregio Maas-Rijn. Door een sterke economische en demografische groei breiden steden uit en wordt de open ruimte verder ingepalmd. Wonen, handel, recreatie, industrie, diensten, landbouw en groen komen versnipperd door elkaar voor. De mobiliteit wordt efficiënt georganiseerd. Het leven is intens in Limburg.