De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
platteland.limburg.be

A tot Z (Goedgekeurde projecten)

Aanleg drainaige

Van landbouw tot waterbouw - een gebiedsgericht verhaal

Gebruik makende van de kennis uit voorgaande projecten rond waterbeheer wordt in dit project ingezet op een gebiedsgerichte benadering rond waterbeheermaatregelen binnen een aantalspecifieke zones. Binnen deze zones wordt zoveel mogelijk op landschappelijk niveau samengewerkt met meerdere landbouwers via een breed gamma aan maatregelen. Naast het concreet ondersteunen van landbouwers omtrent de inzet van de meest geschikte maatregel voor hun terrein, alsook het opmaken van een handleiding hiertoe, wordt ook een afwegingskader voor het beleid opgemaakt. Aansluitend worden percelen die binnen de vorige projecten werden ingericht verder opgevolgd teneinde de kennisbasis uit tebreiden naar de effecten van peilgestuurde drainage ten aanzien van parameters zoals waterkwaliteit en beschikbaarheid van nutriënten.

Promotor: Agrobeheercentrum ECO²