De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
platteland.limburg.be

A tot Z (Goedgekeurde projecten)

Aanleg drainaige

Van landbouw tot waterbouw - een gebiedsgericht verhaal

Gebruik makende van de kennis uit voorgaande projecten rond waterbeheer wordt in dit project ingezet op een gebiedsgerichte benadering rond waterbeheermaatregelen binnen een aantalspecifieke zones. Binnen deze zones wordt zoveel mogelijk op landschappelijk niveau samengewerkt met meerdere landbouwers via een breed gamma aan maatregelen. Naast het concreet ondersteunen van landbouwers omtrent de inzet van de meest geschikte maatregel voor hun terrein, alsook het opmaken van een handleiding hiertoe, wordt ook een afwegingskader voor het beleid opgemaakt. Aansluitend worden percelen die binnen de vorige projecten werden ingericht verder opgevolgd teneinde de kennisbasis uit tebreiden naar de effecten van peilgestuurde drainage ten aanzien van parameters zoals waterkwaliteit en beschikbaarheid van nutriënten.

Promotor: Agrobeheercentrum ECO²