De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
platteland.limburg.be

A tot Z (Goedgekeurde projecten)

Infobord

Samenwerking tussen bevers en landbouwers in Noordoost Limburg

In Noordoost-Limburg is er een snelgroeiende beverpopulatie aanwezig. Meestal leven de beverfamilies in de buurt van een natuurgebied. De invloed van de aanwezige beverdammen beperkt zich echter niet tot de natuurgebieden zelf. Door opstuwing van de waterloop vernatten er ook landbouwpercelen. Die vernatting onder controle krijgen is een grote uitdaging.

Het project beoogt een samenwerking op te zetten tussen de betrokken actoren om zo tot oplossingen te komen van deze uitdaging aan de hand van 3 pijlers:

  • gerichte terreinmonitoring om kritische drempel na te gaan van de beverdam
  • aan de hand van deze terreinmonitoring een theoretisch model ontwikkelen
  • ingrepen onderzoeken die het mogelijk maken om de beveractiviteiten en beverdammen te beheren en te verfijnen zodat de landbouwschade niet of beperkt voorkomt en om waterconservering te optimaliseren.

Promotor: Watering Het Grootbroek