De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
platteland.limburg.be

A tot Z (Goedgekeurde projecten)

Controle op stikstofuitspoeling

Controle van stikstof uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater

Planten hebben stikstof nodig om te groeien en vruchten te produceren waardoor N bemesting essentieel is om tot een economisch rendabele gewasproductie te komen. Om N-overbemesting en uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater onder de vorm van nitraat tegen te gaan, werd een Europese norm vastgelegd (max. 50 mg nitraat per liter water).
Ondanks maatregelen in het kader van opeenvolgende Vlaamse mestactieplannen, blijft de nitraatconcentratie in bepaalde meetpunten boven deze norm. Dit project wil in het eerste luik de oorsprong van de te hoge nitraatconcentratie in één meetpunt in een peerproductiegebied in Alken achterhalen en in luik 2 de N-bemesting bij de perenteelt verminderen door een betere N-dosering.

Promotor: Proefcentrum Fruitteelt vzw