De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
platteland.limburg.be

A tot Z (Goedgekeurde projecten)

Tractor in actie

Blik op de bodem

Akkerbouw is afhankelijk van een gezonde en dus performante bodem. In dit project wordt een techniek uit precisielandbouw gedemonstreerd die het mogelijk maakt om de variatie aan bodemeigenschappen (pH, organische koolstof, EC) binnen een perceel in kaart te brengen en hier op in te spelen door plaatsspecifieke adviezen toe te passen. Dit moet leiden tot een optimale opbrengst met minimale impact op het milieu. De toegepaste adviezen worden geëvalueerd door de gewas- en bodemkwaliteit op te volgen en ook opbrengstverschillen binnen percelen zullen in kaart worden gebracht. Extra aandacht gaat zowel uit naar de toepassingsmogelijkheden als de resultaten dicht bij de landbouwers te brengen om zo een eerste instap in precisielandbouw toegankelijk te maken.

Promotor: PIBO Campus vzw